top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Nová stena proti povodniam

Updated: Jul 7, 2020


????????????????

Členovia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zo Starej Ľubovne spoločne s členmi Slovenského vodohospodárskeho podniku a dobrovoľnými hasičmi otestovali na rieke Poprad novú technológiu, ktorá by mala obyvateľov ochrániť pred vysokou vodou a  zmierniť tak ničivé následky povodní. 

Protipovodňová hrádza z ministerstva vnútra bola zakúpená v rámci aktívnych protipovodňových opatrení. ,,Zatiaľ ju máme v prenájme,“ uviedol Ladislav Bojko, riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu, ktorá hrádzu v prípade potreby poskytne. Je uložená na miestnom vodohospodárskom podniku a  financovaná bola zo zdrojov EÚ. Pre tunajších hasičov ide o nový typ ochranného systému. ,,Potrebovali sme si pozrieť a hlavne otestovať, za aký čas vieme túto hrádzu nielen konštrukčne postaviť, ale aj to, koľko ľudí musíme zapojiť,“ vysvetlil vedúci prevádzko-technického oddelenia OR HZ v Starej Ľubovni Dušan Farkaš. Pri plnení hrádze, ktorá je z oceľových segmentov, boli využité čerpadlá na maximálny výkon, čo predstavuje 4000 l/min a protipovodňový vozík miestneho Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). ,,Pri tomto cvičení sme si vyskúšali postaviť 8-metrový úsek. To nám trvalo aj s naplnením 25 minút,“ uviedol D. Farkaš, ktorý predpokladá, že celú hrádzu s dĺžkou 125 metrov, by dokázali postaviť za 1,5 hodiny. Nevýhodou je, že daný druh tejto novej pomôcky nie je možné použiť všade. ,,Ak sú popri brehu nejaké porasty alebo je terén nerovný, tak túto bariéru nebude možné postaviť,“ ozrejmil L. Bojko, ktorý dodal, že niektoré organizácie v iných častiach Slovenska dostali hrádze, ktoré sa dajú poskladať aj na nerovných povrchoch.


V rámci protipovodňovej ochrannej služby sa vykonávajú pravidelné cvičenia, ktoré majú hasičov pripraviť na to, aby to v prípade potreby bolo pre nich rutinnou záležitosťou. Do celoročných aktivít, ktoré zahŕňajú prácu a záchranu na vode či záchranné práce pri povodniach, zapájajú aj dobrovoľných hasičov. ,,Pre nás ide o veľkú pomoc, pretože nedisponujeme takými silami a prostriedkami. Navyše, protipovodňové vozíky, ktoré vedia rýchlo a včas použiť, my nemáme. A keďže sídla DHZ sú priamo v obciach, dochádza aj k menším časovým stratám, pretože na mieste zásahu dokážu byť takmer okamžite,“ dodal D. Farkaš.


Veľké cvičenie, kde bariéry z protipovodňových vozíkoch vyskúšali, sa konalo pred dvoma rokmi. Členovia 20 hasičských zborov z celého okresu vtedy vybudovali hrádze v Starej Ľubovni, Hniezdnom a Podolínci.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 17 (2. mája 2018)


Comments


bottom of page