top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Terénni sociálni pracovníci hovoria o svojej práci

Updated: Feb 19, 2022

V rámci terénnej sociálnej práce sú v meste Stará Ľubovňa zamestnaní traja terénni sociálni pracovníci a traja ich asistenti. Pracujú v lokalitách Podsadek, na Továrenskej ulici a aj priamo v meste. Škála ich pôsobenia je veľmi široká.

Terénni sociálni pracovníci často vyrážajú aj na Továrenskú ul.


Pracovníci terénnej služby poskytujú základné sociálne poradenstvo, navrhujú formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia problému. „Jediné, čo musí klient urobiť, je prísť a požiadať o pomoc. Hranice si nastavujú sami a my ideme len potiaľ, pokiaľ nám to klient dovolí. Niektorí si však naivne myslia, že stačí prísť a všetko urobíme za nich. Pritom je veľmi dôležité, aby sa do riešenia svojho problému zapojili a boli aktívni,“ povedala Mária Stanislavová, pracovníčka oddelenia terénnej sociálnej práce.


Pracovníci fungujú v dvoch kanceláriách, jedna je v meste a druhá v Podsadku, keďže tam je ich najpočetnejšia klientela. Pri vybavovaní „papierovačiek“ sú teda prvým kontaktom pre klienta. Potom ich už posúvajú konkrétnej inštitúcii alebo odborníkovi. „V niektorých momentoch je komunikácia s inštitúciami veľmi náročná, pretože sme ,len tereňáci’ a neberú nás ako rovnocenných kolegov. Ale akonáhle inštitúcia potrebuje niečo od klienta, osloví najprv nás,“ načrtla M. Stanislavová.


Niektoré problémy nevyžadujú dlhodobé riešenie, ide napríklad o poradenstvo v rámci evidencie na úrade alebo uplatnenia nároku na určitú dávku. „Spolupracujeme najmä s úradom práce, na druhej strane sa stretávame so situáciami, ktoré si vyžadujú dlhodobú pomoc. Veľa času zhltne vybavenie vyplácania dôchodku zo zahraničia alebo umiestnenia do zariadenia. Napríklad imobilného syna klientky v starobnom dôchodku, ktorá už sama potrebovala opateru, sme riešili takmer rok. A aj teraz po umiestnení s nimi komunikujeme a stále dohliadame,“ opisuje M. Stanislavová.


DENNE SÚ V TERÉNE

Ľudia sa o takejto pomoci dozvedajú od svojich príbuzných, známych, ale prichádzajú aj náhodne. Klientov majú zamestnanci radnice v Podsadku, na Továrenskej ulici, ale tiež v meste, či už rómskych, alebo nerómskych. Terénna sociálna služba tieto lokality mapuje, no taktiež samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti. „Vyhľadávacia činnosť spočíva napríklad v tom, že sa snažíme chodiť po meste s otvorenými očami a všímať si osamelých seniorov, bezdomovcov a podobne. Stáva sa nám tiež, že po našom oslovení je klient prekvapený, že môže využiť pomoc terénnej sociálnej služby.“


Gro ich práce sa odohráva v teréne, kde dennodenne trávia množstvo času. „Musíme byť zorientovaní a o lokalite, o ktorú sa staráme, vedieť čo najviac. Na druhej strane nemôžeme zas pokryť úplne všetko,“ doplnila M. Stanislavová.

Počas pandémie sa tiež zapájali do organizovania plošného testovania či distribúcie rúšok. Robia osvetu ohľadom dodržiavania epidemiologických opatrení a tiež monitorujú aktuálnu situáciu v komunitách. Majú prehľad o príchodoch zo zahraničia, dodržiavaní domácej karantény, počte testovaných a podobne.


ŠŤASTNÝ KONIEC JEDNÉHO ĽUDSKÉHO PRÍBEHU

Terénni sociálni pracovníci sa často stretávajú s ťažkými životnými osudmi, mnohé majú šťastný koniec. Sú tak istou satisfakciou za náročnú prácu. Takým je aj príbeh 60-ročnej ženy obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony. „Pani bola mentálne zaostalá, mala rôzne zdravotné problémy, často sme ju sprevádzali na lekárske vyšetrenia. Jej opatrovník sa dlhší čas zdržiaval v Čechách, kde bol vo výkone trestu. Deti, ktoré mala v osade, sa o ňu postarať nechceli, pretože boli vychovávané v detskom domove. Najprv sme jej vybavili pomoc v hmotnej núdzi, nemala žiaden iný príjem, snažili sme sa s ňou o efektívne hospodárenie, vždy sa sťažovala, že je hladná. Za menšiu sumu sme jej stále nakúpili,“ priblížili nám terénni pracovníci.


Keď sa v Podsadku otvorilo hygienické centrum, poskytovali jej asistenciu pri úprave zovňajšku v rámci osobnej hygieny. „Až raz ráno prišla k nám, že na ňu zaútočili rodinní príslušníci, mala viditeľné zranenia na tvári, spolupracovali sme s políciou na trestnom oznámení. Vyhodnotili sme, že v tak vyhrotenej situácii je potrebné klientku umiestniť do zariadenia. Poslali sme žiadosť na vyšší územný celok, ktorý to schválil a na základe neodkladného opatrenia bola do mesiaca v zariadení sociálnych služieb v Starej Ľubovni. Boli sme ju aj párkrát pozrieť, ako sa adaptuje. Žije tam šťastný a spokojný život.“


Ilu. foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 6 (16. február 2022)

Comments


bottom of page