top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Nezamestnanosť dosiahla historicky najnižšiu hodnotu

Updated: Jul 3, 2020

DSC_0253

K 31. decembru 2018 bolo v evidencii Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Starej Ľubovni 2045 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje mieru evidovanej nezamestnanosti 5,83 %. Teda dosiahla historicky najnižšiu hodnotu.


Situácia je priaznivá, ale…


Aj keď je situácia v nezamestnanosti v okrese v porovnaní so susednými okresmi priaznivá, až 40 % uchádzačov o zamestnanie ( UoZ) vedených v evidencii úradu je so základným vzdelaním, resp. bez vzdelania. „Táto kategória je veľmi ťažko uplatniteľná na trhu práce z toho dôvodu, že nemajú  potrebné pracovné zručnosti a skúsenosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia. Týka sa to hlavne tých, ktorí sú dlhodobo evidovaní, stratili pracovné návyky a veľmi ťažko sa zamestnajú,“ pripomenul Ján Jakubianský (na fotografii), riaditeľ ÚPSVaR. Ako dodal, „priaznivá situácia na trhu práce je spôsobená aj tým, že obyvatelia v porovnaní s inými regiónmi  výraznejšie odchádzajú za prácou do iných okresov alebo do zahraničia a tiež tým, že vysoké percento obyvateľov pracuje na živnosť.“ A tiež platí, že tí, ktorí študovali napr. v Bratislave, si nájdu prácu práve tam. Mzda v našom okrese  je predsa len jedna z tých nižších. Faktom však je, že z 13-tich

DSC_0831

okresov Prešovského kraja má Stará Ľubovňa druhú najnižšiu nezamestnanosť. Pred nami je Poprad.„Popradským zamestnávateľom sa nedokážeme vyrovnať, pretože podniky ako Tatravagónka alebo Whirlpool majú oveľa viac ako tisíc zamestnancov. U nás najväčší zamestnávateľ Panasonic zamestnáva približne 600 a potom nemocnica viac ako 400 ľudí,“ priblížil J. Jakubianský.


Reakcia na trh práce


Nevyhovujúci pre trh práce je podľa riaditeľa tiež nesúlad medzi potrebami zamestnávateľov a vzdelaním, resp. odbornosťou UoZ. V okrese máme pomerne veľa absolventov humanitárnych odborov, pre ktoré niet dostatok voľných pracovných miest. Naopak chýbajú absolventi strojárskych, elektrotechnických odborov, ktoré sú potrebné napr. pre automobilový priemysel. Aj preto v rámci Slovenska musíme tieto miesta obsadzovať pracovnou silou zo zahraničia. Ani dobré nastavenie školstva však nie je zárukou obsadenia chýbajúcich pracovných pozícií. „Trh sa mení a o 5 – 6 rokov už nemusia byť potrební napr. operátori výroby, ale úplne  iné profesie, ktoré v súčasnosti ani nepoznáme. Štát sa to snaží vyriešiť zavedením duálneho vzdelávania a podporou učňovských odborov, no tento problém sa mal riešiť už oveľa skôr. Aj my realizujeme rekvalifikačné kurzy, na ktorých UoZ  získavajú zručnosti potrebné pre automobilový priemysel. No potom ide o to, ako motivovať absolventov škôl, aby prijali prácu na Slovensku a neodchádzali do zahraničia,“ vysvetlil J. Jakubianský.


Nemusí to dlho trvať


Aktuálnu najnižšiu mieru nezamestnanosti si podľa riaditeľa pravdepodobne neudržíme. „Ekonómovia predpokladajú stagnáciu ekonomiky a automobilky avizujú, že nebudú naberať nových ľudí, len sa  budú snažiť súčasných udržať. Máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, ale obávam sa, že takéto číslo už tak skoro nedosiahneme,“ skonštatoval riaditeľ úradu práce. V minulosti bola najnižšia miera nezamestnanosti  v roku 2008, a to 6,95 %. Postupne sa  však vyšplhala až na 16,91 % ( 4507 UoZ) v roku 2013 a znovu pomaly klesala až na aktuálne, historicky najnižšie číslo. Ako sa to bude vyvíjať, je otázne. „V zime sa nám vracajú ľudia zo sezónnych prác, tým spôsobom v januári tie percentá pravdepodobne pôjdu hore. Môže nás ale nepriaznivo zasiahnuť aj Brexit,“ predpokladá J. Jakubianský. Najdôležitejšími faktormi pre udržanie aktuálneho stavu nezamestnanosti je priaznivý stav ekonomiky. Tiež by mal byť k dispozícii dostatočný počet pracovných miest. „Kľúčová je aj ochota ľudí vycestovať za prácou. Ako to všetko bude v ďalších rokoch, nevieme. Podľa štatistík je zrejmé, že rok 2018 bol jeden z najlepších, aký sme, čo sa týka zamestnanosti, zaznamenali,“ uzavrel riaditeľ ÚPSVaR. Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 5 (5. február 2019)

Kommentare


bottom of page