top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Nezamestnaní dostali šancu

Updated: Jul 29, 2020


Vďaka novému projektu aktívnej politiky trhu práce a dobrej spolupráci s tunajším Úradom práce sa podarilo nájsť pracovné uplatnenie pre 18 nezamestnaných z nášho mesta. Dočasne ich zamestnala radnica.

výpomoc z úradu práce1

„Projekt s názvom Praxou k zamestnaniu umožnil prevažne mladým Rómom do 29 rokov nájsť si na deväť mesiacov prácu pri rôznych činnostiach v meste. Rozdelili sme ich do dvoch skupín, jedna sa venuje maľovaniu zábradlí na cestných mostoch. Aj keď ich Mesto nemá v správe, v rámci dobrých vzťahov so Správou a údržbou ciest PSK sme sa rozhodli ich vymaľovať, aby boli pekným uvítacím prvkom do mesta. Pokračovať budú v maľovaní zábradlí v meste, stĺpov verejného osvetlenia a podobne,“ ozrejmil prednosta MsÚ Aleš Solár. Ako dodal, druhá partia momentálne upravuje stojiská pre kontajnery na komunálny odpad na oboch sídliskách, kde ukladajú betónové kocky. „Snažíme sa ich zapojiť do maliarskych a murárskych činností, integrovať ich do pracovného procesu, aby niečo ukázali a dokázali. Zatiaľ sme s ich prácou spokojní, v teréne ich usmerňuje a kontroluje aj mestský koordinátor,“ nechal sa počuť A. Solár.

Noví zamestnanci, ktorí majú pracovné uplatnenie na deväť mesiacov a polovičný úväzok, si od apríla do decembra vyskúšajú aj ďalšie činnosti v meste. „V prípade nepriaznivého počasia máme pre nich pripravenú prácu v mestských budovách. Stihli už napríklad maľovať na Družbe, v tzv. Bielom dome, taktiež robili nejaké vysprávky a ľahšie murárske a maliarske práce v rámci našich objektov,“ vysvetlil prednosta.

DSC_0597

Náklady na mzdu pre 18 „zamestnancov“ mestského úradu sú takmer v plnej miere hradené úradom práce. Mesto nemá takmer žiadne výdavky.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 19/2017 (16. mája 2017)


Comentários


bottom of page