top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Neviditeľné priechody

Updated: Jul 8, 2020


Priechod

Mesto Stará Ľubovňa má v správe niekoľko desiatok priechodov pre chodcov a ich údržbu zabezpečuje mestský podnik Verejnoprospešné služby (VPS).  Viaceré z nich sú ale doslova neviditeľné aj napriek tomu, že každoročne dochádza k ich prestriekavaniu.


V meste sme našli hneď niekoľko takých úsekov, kde sa priechod síce nachádza, avšak jeho viditeľnosť je nedostatočná. Za najbezpečnejší pritom považujú viacerí opýtaní taký priechod cez cestu, ktorý spája park na Námestí generála Štefánika s pešou zónou. Čiže o niekoľko centimetrov vyšší ako samotný povrch vozovky. Vybudovanie viacerých takýchto zvýšených priechodov by ale podľa kompetentných nebolo veľmi prospešné vzhľadom na dopravu, nakoľko vzdialenosť medzi niektorými  je pomerne krátka, čím by sa vytvárali prekážky a spomaľovala by sa plynulosť cestnej premávky. Chodci sa tak musia spoliehať na obozretnosť vodičov. Tí sa ale často riadia aj podľa dopravného značenia. To však na niektorých úsekoch chýba a najmä v zimnom období, keď je na vozovke aj snehová pokrývka, to môže byť pre chodcov životu nebezpečné.  ,,Čo sa týka neoznačených, resp. slabo viditeľných priechodov, okresný dopravný inšpektorát bude žiadať od správcu komunikácie okamžité odstránenie nedostatkov, samozrejme, že slabo viditeľné priechody budú preznačované až to dovolia poveternostné podmienky,“ uviedol riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu Cyril Mišenko.


Uvažujú nad zmenou


Priechody pre chodcov na území mesta má v správe firma VPS a v rámci ich údržby vykonáva raz ročne ich prestriekanie. Intenzita dopravy, ktorá sa čím ďalej, tým viac stupňuje, spôsobuje, že nová farba na priechodoch nemá dlhú životnosť. Aj preto vedenie VPS-ky uvažuje nad viacerými alternatívami, ktoré by tento nedostatok odstránilo. ,,Rozmýšľali sme už nad tým, že priechody by sme prestriekavali dvakrát ročne,“ uviedol riaditeľ mestskej firmy VPS, Ľubomír Krett.


Ďalšou z možností, ktorou by sa viditeľnosť priechodov zvýšila, je ich poplastovanie. Ide o kvalitnejšiu metódu, ktorá má dlhšiu „životnosť.“ Takéto riešenie problému by ale výrazne zaťažilo rozpočet spoločnosti. ,,Aj nad touto alternatívou uvažujeme, avšak ide o štyrikrát väčšiu investíciu. Zatiaľ čo 1m2 prestriekania priechodu farbou stojí 6 €, pri poplastovaní to je až 24 €/m2,“ ozrejmil Ľ. Krett. Otázne je, či druhá alternatíva, teda poplastovanie, by v konečnom dôsledku náklady na túto činnosť neznížila, keďže viditeľnosť takýchto priechodov je niekoľkoročná.


Comments


bottom of page