top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Neprehliadnite: Zmenili sa cestovné poriadky

Updated: Jul 9, 2020


bus

Železničná spoločnosť Slovensko pristupuje počas roka k úprave cestovných poriadkov, ktorými sa menia časy odchodov a príchodov vlakových súprav, ako aj regulácie počtu jázd.


BEZ VÝRAZNÝCH ZMIEN Nový grafikon, ktorý vstúpil do platnosti 10. decembra, priniesol niekoľko zmien, a to predovšetkým na hlavných trasách medzi Bratislavou a Košicami, kde sa vďaka novej jazdnej súprave skráti čas jazdy medzi oboma mestami o 15 minút. V Prešovskom kraji bude v rámci regionálnej dopravy nasadzovaných až 87 % moderných vlakov. K diaľkovým vlakom z a do Bratislavy a Žiliny sú zabezpečené prípoje v stanici Poprad-Tatry (prestupný čas do 11 minút) a následne je možný prípoj v Studenom Potoku do/z Tatranskej Lomnice. V úseku Poprad  – Tatry – Kežmarok premávajú vlaky v čase dopravnej špičky každú hodinu, mimo nej v dvojhodinovom intervale. V úseku Kežmarok – Stará Ľubovňa jazdia počas väčšiny dňa vlaky každé dve hodiny. V novom grafikone sa opäť neobjavili vlaky, ktoré by prepojili Poprad, Starú Ľubovňu a Lipany, resp. Prešov. Práve o takýto spoj sa už niekoľko rokov usilujú miestni aktivisti. ,,Podľa ostatných informácií máme nádej, že časť spojov sa môže obnoviť podľa prísľubov v letnom grafikone,“ povedal aktivista Patrik Pčolka. Rezort dopravy bol vo vyjadreniach na túto tému opatrný. „Iné rozširovanie dopravy v tomto regióne sa zatiaľ nepripravuje. Dôvodom je fakt, že podľa hodnotení, ktoré vypracovalo ministerstvo, je aktuálna ponuka autobusových spojov postačujúca, a teda neavizuje potrebu väčšieho dopravného prostriedku, ako poskytuje práve vlak,“ píše sa vo vyjadrení pre ĽMS od ministerstva dopravy.


SEZÓNNY VLAK Nádejou pre aktivistov môže byť azda zavedenie vlakového spojenia, ktoré by prepojilo Poprad s poľskou Muszynou, čo by bolo  prínosom pre cestovný ruch. ,,Zavedenie sezónneho letného vlaku z Poľska cez Plaveč do Kežmarku a Popradu iniciujeme už druhý rok. Rezort dopravy vníma túto snahu nielen po dopravnej stránke, ale aj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu. V súčasnosti s poľskými partnermi hľadáme riešenia na zavedenie tohto vlakového spojenia. Vidíme priestor vo financovaní takéhoto vlaku z prostriedkov Malopoľského vojvodstva, ktoré na poľskej strane prejavilo reálny záujem o toto železničné spojenie,“ vysvetľuje rezort ministerstva. Ako sa uvádza ďalej, „v prípade, že dôjde k spoločnej dohode, ktorá by umožnila prevádzkovanie tohto sezónneho spojenia, išlo by s najväčšou pravdepodobnosťou o zrýchlený vlak, ktorý by premával cez víkendy počas letných prázdnin z Krynice do Popradu a späť, pričom v Krynici by bol prípoj od a do Krakova.“


ZMENY AUTOBUSOV V súvislosti so zmenou vlakov sa v decembri zmenili aj časy odchodov a príchodov niektorých autobusov. Ide však väčšinou iba o drobné časové posuny. Do pozornosti treba ale uviesť linky iných prepravcov, ktoré cez Starú Ľubovňu prechádzajú. ,,Zmena nastala na linke 703401 Poprad – Stará Ľubovňa – Bardejov. V nedeľu je zmenený odchod spoja z Popradu na 13.00 h (odchádzal 13.15 h.) a späť z Bardejova na 16.30 h (odchádzal 17.00 h). Dôvodom zmeny je spojom z Bardejova do Popradu zabezpečiť v Ľubotíne prípoj ku vlaku do Prešova a Košíc,“ informoval nás Štefan Hricík, dopravný manažér spol. BUS KARPATY v Starej Ľubovni.


Článok bol publikovaný v ĽN č.46-48 (19. decembra )  


Comments


bottom of page