top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nemocnica sa neustále vynovuje

Updated: Jul 29, 2020


nemocnica-2

V Ľubovnianskej nemocnici, ktorá už po 3-krát obhájila titul najlepšej nemocnice Slovenska v kategórii všeobecných, sú už pacienti zvyknutí, že sa neustále vynovuje.   


Príjemné zmeny sa tak opäť dajú vidieť na viacerých oddeleniach a ambulanciách. Z dôvodu zvyšujúceho sa dopytu po službách neurologického oddelenia pristúpila tunajšia nemocnica k jeho rekonštrukcii. Pribudli tam dve nové vyšetrovne a tri izby pre pacientov s kapacitou sedem lôžok (aktuálne je tu 40 postelí). A renováciou prešli aj spoločné priestory oddelenia. A za sebou má tunajší špitál aj prvú fázu obnovy lôžkového fondu na detskom oddelení. Pribudli tam štyri typy novorodeneckých a detských postieľok. Celkom 47 kusov za 23 tisíc €. „Na detskom oddelení postieľky neboli menené od vzniku oddelenia, čo je vyše 60 rokov. Nové postieľky sú pestré, farebne odlíšené podľa veku a hmotnosti dieťaťa, sú nehlučné a manipulácia s nimi je jednoduchšia. Určite zvyšujú komfort našich malých pacientov. Na novorodeneckom úseku pribudli nové postieľky v roku 1992, keď sa zavádzal systém „rooming-in“. Teraz má každý novorodenec dva druhy nových postieľok – jednu fixnú na novorodeneckom úseku a jednu mobilnú, tzv. vozíček, v ktorej je dieťa uložené pri mamičke,“ nadšená je aj primárka detského oddelenia s novorodeneckým úsekom Jana Maďarová. No a do tretice v rámci plnenia investičného plánu nemocnice pribudla na gastroenterologickej ambulancii novučičká gastroenterologická zostava pre diagnostické výkony. Cena zostavy bola 112 tisíc €. „Veríme, že bude predstavovať opäť ďalší krok vo zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov,“ podotkol  Peter Bizovský, riaditeľ nemocnice, ktorá nedávne zriadila aj vysunuté pracoviská Ľubovnianskej nemocnice v Lipanoch, kde otvorila detašované ambulancie interného, neurologického a rádiologicko-diagnostického charakteru, ktoré ju stáli 60 – 70 tisíc eur. A uvažuje aj o podobných v Zamagurí.

nemocn 1

Nové postieľky sú nielen praktické, ale aj farebne odlíšené. 


Foto (ĽN, n.o.)


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 44 (5. december 2017)


Kommentit


bottom of page