top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nemocnica potrebovala mimoriadne veľa krvi

Updated: Jun 29, 2020


kvapka 3

Do jesene, ale len čo sa týka vyhodnotenia, sa prehupla Letná kvapka krvi vyhlásená Ľubovnianskou nemocnicou. Trvala tri mesiace (jún, júl a august) a jej 12. ročník opäť ukázal, že ľudí, ktorí chcú nezištne pomôcť, je stále dosť. Opäť bola pokorená 400-stovka darcov.


Nemocnica pritom túto nezištnú aktivitu opäť podporila, a to aj cenami. Riaditeľ nemocnice Peter Bizovský venoval pre dvoch výhercov dva týždenné rekondičné pobyty v Bardejovských kúpeľoch a v kúpeľoch Smerdzonka v Červenom Kláštore (podľa výberu vyžrebovaných). Humánna akcia bola podporená aj sponzormi, a tak boli vyžrebované aj vstupenky na 5. Vianočný benefičný koncert v Starej Ľubovni i 3-litrové balenie 100 % ovocnej šťavy od miestnej firmy, ktorá zároveň počas leta dopriala občerstvenie aj letným darcom. „Veľmi nás teší, že napriek tomu, že tieto ceny sú len takým malým bonusom, stále reagujú darcovia aj v lete, kedy vieme, že sú dovolenky a čas na oddych,“ podotkla námestníčka ĽN pre ošetrovateľstvo Anna Mačugová. Ako dodala, nemocnica chce v tejto aktivite pokračovať, napokon aj teraz sa ukázalo, že „letná krv“ bola mimoriadne nutná.

kvapka 2

Stále viac chorých


V tunajšej nemocnice sa spotrebovalo v lete mimoriadne veľa krvi. „V mesiacoch jún až august sa použilo v našej nemocnici 369 transfúznych jednotiek krvi, čo je oproti minulým rokom mimoriadne veľa. Len 35 jednotiek bolo dodaných iným zdravotníckym zariadeniam,“  vyčíslila Valentína Redajová (na fotografii vpravo), primárka tunajšej „transfúzky“. Ako vysvetlila, nešlo pritom ani tak o viac úrazov či plánovaných operácií, čo je typické pre letné obdobie, ale skôr o to, že stúpa počet ľudí s chronickými ochoreniami, tiež onkologickými, ktorí vo zvýšenej miere potrebujú dodávky krvných transfúzií. A k tomu im výrazne napomohlo aj 408 letných darcov (bolo ich síce 451, ale nie všetci vyhoveli podmienkam), z toho 17 z nich prišlo na odber prvýkrát. „Všetkým treba veľmi poďakovať, pretože bez ľudskej krvi sa napriek pokusom vyrobiť umelú krv, stále nezaobídeme. Sme odkázaní na pomoc darcov, ktorí dávajú kus seba anonymným prijímateľom,“ podotkla primárka oddelenia, ktoré má stále silnú darcovskú základňu, a to nielen z okresu Stará Ľubovňa. Iba dodáme, že za ostatných desať rokov sa počet letných darcov drží stále nad číslom 400, najviac letných darcov bolo v roku 2015, a to až 518.

kvapka 1

Nielen pre tých má nemocnica dobrú správu, začala s realizáciou projektu zameraného na rekonštrukciu priestorov pre darcov krvi. Zvýšiť by sa mal štandard a komfort darcov krvi. Projekt je podporený z Nadácie pre deti Slovenska z Nadačného fondu Dôvera vo výške 9000 € a jeho výsledok by mali darcovia vidieť  v novembri tohto roku.


Článok  bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 36 (1. október)


Comments


bottom of page