top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Na svete je nová kniha Objavené v ľubovnianskom archíve

Updated: Jul 9, 2020


DSC_0850

Lepšie miesto ako Dom ľubovnianskeho mešťana na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni si nik z prítomných hostí, ktorí odprevadili v piatok 24. novembra medzi čitateľskú verejnosť novú publikáciu Pavla Mišenku, zrejme ani nevedel predstaviť.


Nová kniha s názvom Objavené v ľubovnianskom archíve je tak uvedená do života a môže sa tešiť záujmu tých, ktorým je blízka história mesta a ktorých nadchli už samotné články tohto autora v Ľubovnianskych novinách uverejňované v rovnomennej rubrike v rokoch 2013 – 2016. Seriál bol vtedy svojím počtom – sto pokračovaní, prevratný, a tak jeho knižná podoba ulahodí isto tým, ktorým sa nové, ešte nepublikované  informácie pozdávali a tešili sa na ďalšie pokračovanie. „Odporúčam ju prečítať každému, kto žije v tomto meste, má ho rád… Sú v nej tiež fotografie, ktoré som nikdy nevidela a je to veľmi zaujímavý ucelený materiál,“ povedala na slávnostnom akte Jozefína Tokarčíková (na fotografii dole druhá sprava), kedysi vedúca kultúry MsÚ. Pripomenula, podobne ako bývalý primátor Michal Šipoš, že už v čase príprav 700. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Ľubovni sa s veľkou vervou pustili do pátrania po mestskej histórii mnohí zanietenci a tentoraz v roku 725. výročia je práve nová kniha opäť pekným darčekom pre celé mesto. Navyše, rok 2017 praje všeobecne novým počinom v podobe vydávania kníh. „Tento rok je mimoriadny a pozoruhodný, podarilo sa nám uviesť do života tri publikácie, a to monografiu o živote Karola Thiryho, publikáciu k 50. výročiu Vansovej Lomničky a do tretice prichádza Objavené v ľubovnianskom archíve,“ poznamenal už primátor Ľuboš Tomko (vpravo), ktorý sa teší aj z toho, že články publikované v novinách dostali ucelenú podobu a budú zachované v knihe pre budúce generácie.


Vypĺňa biele miesta miestnej histórie No potešený bol predovšetkým autor Pavol Mišenko, vydanie jeho prvej knihy je istou satisfakciou za nekonečné množstvo hodín strávených v tunajšom archíve, ale i hľadaním pamätníkov a v neposlednom rade pri písaní. „Je to taký odkaz pre ľudí, ktorí tu žili pred nami a tvorili dejiny tohto mesta. Cez túto knihu sa tak s nimi môžeme spojiť,“ dodal autor, o ktorom mnohí vedia, že je veľký milovník hlavne miestnej a regionálnej histórie. Okrem bádateľskej a publikačnej činnosti zanechal hlbokú stopu aj v „trojrozmernej“ prezentácii na hrade (tu pôsobil kedysi ako kastelán), v podhradí (Stredoveký vojenský tábor) a v meste (Dom ľubovnianskeho mešťana). Zabudnúť nemožno na jeho prácu s mládežou, založil a roky viedol Spoločnosť priateľov histórie a historického šermu „Rád sv. Michala.“ No a v neposlednom rade treba spomenúť dlhoročnú spoluprácu s Ľubovnianskymi novinami, kde publikoval veľké množstvo článkov. „Autora poznám už viac rokov a je to človek, ktorý žije históriou, študuje ju, ale zároveň uplatňuje aj vlastné historické prístupy k tejto  vede alebo bádaniu, hlavne k lokálnym a regionálnym dejinám. V podstate jeho vlastným zámerom je objavovať veci, ktoré ešte doteraz neboli objavené a vypĺňať tak biele miesta v histórii Starej Ľubovne,“ povedal o autorovi Filip Lampart, poslanec MsZ, ale zároveň priateľ autora, ktorý mu „sekundoval“ aj pri samotnom akte netradičného uvedenia publikácie do života. Netradičná a výnimočná je už aj samotná spolupráca autora s mestskou firmou, Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou, ktorá sa prvýkrát vo svojej 15-ročnej histórii ocitla v úlohe vydavateľa. „Túto úlohu sme prijali napriek tomu, že nás to stálo veľa úsilia, a to pri oklieštenom počte zamestnancov, ale veríme, že aj táto spolupráca ukázala, že regionálne médiá plnia oveľa viac úloh, ako sa možno na prvý pohľad zdá. A to je podstatné,“ poznamenal konateľ ĽMS Mário Veverka. A prezradil, že táto spolupráca rozhodne nekončí, P. Mišenko sa po prebádaní staroľubovnianskeho archívu pustil aj do levočského a čitatelia sa tak môžu tešiť na veľmi zaujímavý materiál, zrejme aj seriál inšpirovaný fotografiami miestneho občana. Iba prezradíme, že bude o histórii Ľubovne cez pohľad četníkov.


Nájdete ju aj v knižniciach Ale to už predbiehame, dodať treba, že bez morálnej, ale hlavne finančnej podpory by sa ostatný počin nedal zrealizovať. A to nielen mesta, kraja, ale aj miestnych sponzorov. Kniha vyšla na vyše 240-tich stranách a je rozdelená do 9-tich kapitol s viacerými podkapitolami. Dobové fotografie z archívu ĽMS i mnohých súkromných rodinných archívov obohacujú jednotlivé témy a kniha prináša aj dôkazy o archívnych dokumentoch v podobe prefotených listín a písomností. A dôkazy o tom, čo povedali o novej publikácii hostia na jej predstavení verejnosti i vyznanie autora a jeho rodiny vám prinesieme v reportáži Ľubovnianskej televízie vo štvrtok 30. novembra. Iba dodáme, že publikácia bola vydaná v rámci prvého vydania v počte 300 kusov a dostane sa okrem staroľubovnianskej aj do regionálnych knižníc. Rovnako ale poputuje k stabilným predplatiteľom ĽN a venovaná bude aj súťažiacim s ĽMS.


Foto: Mário Veverka

DSC_0791

Netradičné uvedenie novej knihy do života.  F. Lampart (vľavo) spolu s autorom vyslobodili previazaný zväzok kníh symbolicky uhorskou šabľou.

DSC_0796

A svedkami bolo okolo päťdesiat hostí, zástupcov mesta, sponzorov, priateľov….


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 43 (28. november 2017)


Hozzászólások


bottom of page