top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Na hrad smeruje ďalšia veľká investícia

Hrad Ľubovňa si vyžaduje neustále obnovy a investície. Po vlaňajšom ukončení rekonštrukcie barokového paláca za takmer 1,9 mil. €, je na rade ďalšia veľká obnova za takmer 850-tisíc eur. Tentoraz by tu mali zrekonštruovať severovýchodné opevnenie a tretie nádvorie hradu.


Výrazná finančná podpora tentoraz do Starej Ľubovne putuje z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru, z ktorého Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR financuje obnovu až 19-tich pamiatok na Slovensku. A prispel aj Prešovský samosprávny kraj, ktorý schválil spolufinancovanie vo výške vyše 51-tisíc eur.


Hradný múr je už v havarijnom stave

„Hrad Stará Ľubovňa je pýchou severného Spiša a zaslúži si väčšiu pozornosť,“ povedala ministerka Veronika Remišová, ktorá nedávno navštívila Starú Ľubovňu a prezrela si realizáciu projektu revitalizácie vnútrobytovkových priestorov, ktorý tiež spadá pod jej rezort. Ako dodala, „naše historické pamiatky sú nielen naším národným kultúrnym dedičstvom, ale zároveň majú potenciál napomôcť rozvoju cestovného ruchu v regiónoch.“

Najnovšia obnova v Starej Ľubovni prichádza takpovediac v hodine dvanástej, hlavne severovýchodný hradný múr je už v havarijnom stave. „Sú tam rozsiahle výpadky historického muriva, a keď nechceme dopustiť ešte väčšiu deštrukciu tohto stavu, tak to musíme zachrániť,“ pripomenul riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.Prezentácia života v kasárňach

Okrem hradby by sa mala zvýšiť aj bezpečnosť tretieho nádvoria hradu. Súčasne sa tak pred zosuvom ochráni priľahlé archeologické nálezisko kasární zo 17. storočia a hradnej studne (cisterny). Počas ostatných rokov tu prebiehal rozsiahly archeologický výskum, počas ktorého sa tu našlo množstvo vzácnych nálezov, ktoré majú múzejníci v pláne obnoviť a prezentovať archeologickú lokalitu. V zrekonštruovaných priestoroch by mala následne vzniknúť aj interaktívna zážitková archeologická expozícia. Návštevníkom bude prezentovať život vojenskej posádky v kasárňach.


Stála sokoliarska scéna

Rekonštrukcia by mala priniesť aj ďalšie zážitky pre návštevníkov. „Na treťom nádvorí vznikne tiež sokoliarsky dvor, kde budú prebiehať ukážky sokoliarskeho remesla, AVES terapia, teda práca s hendikepovanými návštevníkmi,“ povedal D. Mikulík o projekte, ktorý realizuje Ľubovnianske múzeum v spolupráci so ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, ktorá ako jediná na Slovensku vyučuje sokoliarstvo ako predmet a tiež s nórskym partnerom Múzeom mesta Vardo, jediným európskym mestom s arktickou klímou.

Na hrade Ľubovňa tak bude opäť vládnuť čulý stavebný ruch, s prácami by sa malo začať čoskoro, s ukončením projektu sa ráta v roku 2024.


foto: Ľubovnianske múzeum

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskkych novinách č. 47-48 (15. december 2021)


Kommentit


bottom of page