top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Na dotáciách mesto rozdelilo takmer 130 tisíc €

Updated: Jun 25, 2020


DSC_0070

Každoročne približne o takomto čase staroľubovnianske kluby, organizácie či združenia netrpezlivo čakajú na to, koľko im mesto pridelí na dotáciách. Ich žiadosti logicky prekračujú možnosti samosprávy, ktorá na tento účel vyčlenila opäť 130 tisíc eur vrátane limitu primátora (3 900 €) určeného na mimoriadne udalosti v priebehu roka.


Aj keď v minulosti patrilo prideľovanie dotácií medzi búrlivý bod mestského pléna a hlavne oblasť športu bola tá, ktorá najviac vyburcovala zástancov rôznych športových odvetví, tentoraz tieto diskusie prebehli na pôdach jednotlivých komisií a viac-menej ich rozhodnutie poslanci akceptovali s výnimkou podpory OZ Vabec, kde poslanec Filip Lampart predniesol poslanecký návrh zvýšiť im komisiou odporúčanú sumu 800 eur na filmový festival ZDRUFF o 200 eur s tým, že po stovke sa uberie folklórnym súborom Vrchovina a Ľubovňan. Návrh napokon prešiel.


Zmeny v kritériách Primátor Ľuboš Tomko upozornil na to, že prvý rok bude mesto poskytovať zvýšené výdavky na šport o dotáciu pre, na sklonku roka otvorený, zimný štadión, a to 100 tisíc ročne a načrtol aj možnosť prevádzkovania futbalového štadióna miestnym futbalovým klubom, takže poslanci sa diskusiám o podpore športu zrejme ešte nevyhnú.


Nateraz ale schválili najväčšiu časť dotačného balíka vo výške 91 tisíc eur športovcom tak, ako to navrhla komisia športu a mládeže pri MsZ. Jej predseda Patrik Boďo pripomenul, že k téme rokovala horlivo, zišla sa minulý rok 11-krát a tohto roku štyrikrát. Navyše komisia vypracovala kritériá, ktoré doteraz pri prerozdeľovaní dotácií športu absentovali. „Kluby mali možnosť nahliadnuť do týchto kritérií, ku každému sa prideľovali body. Novinkou bol aj online dotazník, ktorý vyplňovali kluby,“ povedal P. Boďo. Zdôraznil, že pilotné kritériá pripomienkovali aj športové kluby a v budúcnosti budú viaceré objektívne požiadavky zohľadňovať.


Zmenou oproti vlaňajšku prešla aj sociálna oblasť, ktorej komisia mohla prerozdeliť 9 100 €, kým v minulom roku bol každý zo žiadateľov stopercentne uspokojený a 4 250 eur zostalo pre nich k dispozícií, tentoraz  žiadosti o vyše 10 tisíc eur prevyšovali limit. Ako sa vyjadril predseda komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri MsZ Peter Hrebík, v porovnaní s ostatnými oblasťami je práve sociálna poddimenzovaná a komisia bude v budúcnosti žiadať isté zrovnoprávnenie.


Dodať treba, že dotácie sa rozdeľujú podľa VZN č. 44 a  od roku 2017 už len v jednej etape. Mesto v minulosti viackrát upravovalo kritériá, stanovilo prísnejšie pravidlá a subjekty si musia na svoju činnosť zháňať financie aj z iných tokov.


Rozdelené dotácie 


Kultúra


Žiadateľ                                     Požadovaná dotácia €          Schválené MsZ € UM UM, o.z.                                        5000                                 3000 O.Z. Naša Ľubovňa                             740                                   700 Vidiecka asociácia mládeže              1000                                  700 Horolezecký klub VABEC                 2100                                  800 STAROĽUBOVŇAN                           3000                                 1800 FS Ľubovňan                                        7000                                 5500 OZ pri ZUŠ. J. Melkoviča                  4500                                  3900 Ľubovnianska knižnica- PLNÁ MÚDROSTI                              5000                                 3100 Ľubovnianska knižnica- SÚ AJ NAŠI                                            300                                  300 Český spolok v Starej Ľubovni           500                                   400 OZ Priatelia hradu                                 900                                  700 Ľubovnianske múzeum                      2920                                2500 OZ Vrchovina                                       3000                                2600 Spolu                                                    35960                              26000 Suma na prerozdelenie:                                                        26 000 €


Sociálna oblasť Gréckokatolícka charita Prešov – Dom sv. Anny                                         1500                                1000 Grécko katolícka charita Prešov         3000                                1500 Elixír zdravia, n.o.                                11000                                3600 Ľubovník                                                  2500                                2000 Spišská katolícka charita                       1772                                1000 Spolu                                                        19772                                9100 Suma na prerozdelenie:                                                              9100 €


Šport MFK                                                           40500                         27000 LIBENOW SQUASH CLUB                     1280                            1280 STOLNOTENISOVÝ KLUB                     21500                          4300 ŠŠK BASKET                                              23000                        10150 ŠKM KARATE KLUB                               20000                         9730 SKI CLUB PROGRESS                               9120                          3780 ŠKM šach, turistika                                    5000                         2080 VKM                                                            35000                        17000 FALCONS St. Ľubovňa                            10000                         5000 OZ WRESTLING                                        6000                          5600 KLUB ŠPORTOVEJ KULTURISTIKY    8000                         4580 Vidiecka asociácia mládeže                        1500                          500 Spolu                                                         180900                        91000 Suma na prerozdelenie:                                                           91 000 €

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách 7/2020 (25. február)

Comments


bottom of page