top of page
  • Peter Rindoš

Spoznali sme viceprimátora i prednostu. Na úvodnom rokovaní riešili odmeny i plat

Členovia novozvoleného mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni i primátor zložili slávnostný sľub. Obradnú sieň na mestskom úrade neskôr vymenili za pracovnú miestnosť v zasadačke, kde schvaľovali viacero predpísaných formalít, vrátane odmien a platu.


Primátor Ľuboš Tomko pred poslancami poveril za svojho zástupcu Petra Bizovského. Ten pozíciu viceprimátora zastával aj v predchádzajúcom volebnom období.

Podobne bez zmeny zostala aj funkcia prednostu mestského úradu, ktorej sa opätovne ujal Aleš Solár. Jeho menovaniu predchádzalo vlastné rozhodnutie o vzdaní sa mandátu poslanca, na ktorý mal pôvodne nárok, ako najúspešnejší kandidát v druhom volebnom obvode mesta.


Ohlásené tri poslanecké kluby

V 19-člennom zastupiteľstve budú pôsobiť najmenej tri poslanecké kluby. Najviac, pôvodne sedem mandátov získal Klub Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA. Odchodom A. Solára však jedno miesto stratil, a tak šesťčlenným počtom bude porovnateľný s Klubom Hlas-sociálna demokracia, Smer-sociálna demokracia. Tretiemu v poradí, Klubu KDH prislúchajú štyri poslanecké mandáty. Zatiaľ bez vytvorenia klubu funguje v mestskom zastupiteľstve trojica nezávislých poslancov, z nich Patrik Nemergut získal z pozície prvého náhradníka mandát na úkor prvého zoskupenia.

Poslanecké kluby v mestskom zastupiteľstve
- Klub Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 
 (KÚ), ZMENA ZDOLA:
  Patrik Boďo, Michal Filičko, Soňa Gaborčáková, Peter Hrebik, Filip 
  Lampart - predseda a Pavol Mišenko

- Klubom Hlas-sociálna demokracia, Smer-sociálna demokracia:
  Marta Benková, Peter Bizovský, Dalibor Mikulík, Edita Oláhová, Marián 
  Saloň a predsedníčka Klaudia Satkeová

- Klubu KDH:
  Pavol Gurega - predseda, František Orlovský, Rastislav Stašák, Nadežda 
  Suchá

- Nezávislí poslanci:
  Ján Nemergut, Patrik Nemergut a Miroslav Vrábeľ

Plat presiahol hranicu päťtisíc eur

Jedným z bodov pracovného rokovania poslancov bolo aj prerokovanie platu primátora. Jeho základná zložka je v prípade Starej Ľubovne 3 403 eur v hrubom. Zmeniť navýšením, a to až do výšky ďalších 60 percent ho môžu poslanci. Tí sa po prerušení rokovania a tajnej porade bez prítomnosti primátora dohodli, že Ľubošovi Tomkovi plat navýšia o päťdesiat percent. Prvý muž mesta tak po novom zarobí 5 105 eur v hrubom.

V predchádzajúcom volebnom období bol jeho plat navýšený o desať percent. Nie je vylúčené, že mzda sa bude v nasledujúcich rokoch opäť prehodnocovať.


Odmena poslancom a viceprimátorovi

Rokovanie prinieslo aj schválené zmeny v dokumente o Zásadách odmeňovania poslancov. „Poslancovi mestského zastupiteľstva sa za plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie a pri splnení podmienok stanovených týmito zásadami poskytuje polročná odmena v maximálnej výške 574 eur,“ uvádza dokument. Zároveň platí, že poslanecká odmena bude krátená v prípade neúčasti na rokovaní.

Podľa zákona prislúcha odmena aj zástupcovi primátora. „Vo výške 70 percent mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia,“ poznamenáva dokument. V prípade Petra Bizovského ide o sumu 2 382 eur. „Takto stanovená odmena sa vypláca v dvoch rovnakých splátkach a v polročných výplatných termínoch,“ dodáva dokument s tým, že odmenu môže krátiť primátor. Zástupcovi už nepatrí odmena poslanca, ani člena komisie.


Peter Rindoš, foto: Mesto

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 45 (30. november 2022)

bottom of page