top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Modrá farba – prostriedok na šírenie povedomia o autizme

Updated: Jul 2, 2020


DSC_0612

Komunikácia aj cez sociálne siete

Autizmom trpiaci ľudia sa dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti. Na celoživotnú vývinovú poruchu, ktorá uzatvára jedinca v jeho vlastnom svete, má upozorniť práve Svetový deň povedomia o ľuďoch s autizmom.

Aj v Špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) sv. Anny v Starej Ľubovni si 2. apríla pripomenuli tento deň. Jeho symbolom je modrá farba vnímaná ako farba komunikácie.

„Celý týždeň sme spolu s deťmi pripravovali modré mydlové srdiečka a vo vstupnej hale školy sme ich rozdávali rodinným príslušníkom, zamestnancom a návštevníkom,“povedala učiteľka ŠZŠ Anežka Michnová.

DSC_0558

Počas vyučovania žiaci s autizmom tvorili a pracovali na úlohách, v ktorých samozrejme dominovala modrá farba. Týždeň pred touto akciou škola zverejnila výzvu na internete, chcela aj cez sociálne siete informovať ľudí o kampani „Rozsvieť modrú“, aby sa tiež zapojili a boli viac vnímaví a tolerantní.

„Základná charakteristika tejto vývinovej poruchy spočíva v tzv. triáde poškodení. Prejavujú sa nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto deti alebo dospelí vnímajú svet inak, komunikujú inak a ich predstavivosť je značne obmedzená,“vysvetlil Ján Rusiňák, riaditeľ ŠZŠ sv. Anny.

Zapojením sa do celosvetovej kampane chceli vyjadriť aj podporu týmto deťom a ich rodinám.„Deti s autizmom majú veľmi rady vnímanie cez oko, tzn. vizualizáciu a pevný rozvrh. Je pre nich dôležité, aby vedeli, čo ich čaká a ako dlho budú danú aktivitu vykonávať. Štruktúra dňa pre nich znamená pocit bezpečia,“spresnila A. Michnová.

Druhého apríla sa tak ľudia po celom svete obliekajú do modrej farby, modrou sú vysvietené svetoznáme budovy a organizujú sa rôzne sprievodné aktivity.

V budúcom roku by škola chcela kampaň rozbehnúť vo väčšom. Bolo by zaujímavé vidieť napr. Ľubovniansky hrad vysvietený namodro.


Text a foto (mr)


Individuálne a v pohodlí domova Do celosvetovej výzvy „Rozsvieť modrú“ sa zapojili aj deti z Domu sv. Anny – služba včasnej intervencie (SVI) v Starej Ľubovni. Deti s rodičmi aj súrodencami sa obliekli do modrej. Chceli tu aj takto upozorniť na túto poruchu vývinu a začleniť autistov do spoločnosti, tiež ukázať, že im treba vytvoriť priestor na zmysluplný život. S diagnózou autizmus sa stretávajú čoraz častejšie u malých detí, ktorým sa venujú v SVI v rámci Domu sv. Anny. „Za pomoci detí sme si pripravili sladké občerstvenie i veselý program a užili sme si teplé jarné počasie. Je dôležité, aby deti s týmto znevýhodnením boli zaradené do bežného života, o čo sa našimi službami snažíme,“ povedala Zdenka Zavacká z Domu sv. Anny – služby včasnej intervencie. SVI je odbornou službou pre rodiny s dieťaťom do 7. roku života, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie. S týmito deťmi pracuje odborný tím individuálne, a to predovšetkým v pohodlí domova. „Venujeme sa rozvoju psychomotorických zručností i kognitívnych schopností detí. Komplexne sa venujeme celým rodinám, aby získali prvotné informácie pri narodení dieťatka so zdravotným znevýhodnením, a tiež sprostredkujeme odborné služby aj poradíme vo viacerých oblastiach,“ dodala Z. Zavacká.


Silvia Hrabčáková


Commenti


bottom of page