top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Modernizácia verejného osvetlenia nás vyjde drahšie

Updated: Jul 22, 2020


Projekt modernizácie verejného osvetlenia má nemilú dohru. Z nenávratného finančného príspevku vo výške 440 tisíc eur, s ktorým už Mesto rátalo, Ministerstvo hospodárstva SR škrtlo 100 tisíc eur.

„Je to správa, ktorá nás naozaj nepotešila. Ide o veľkú sumu, ktorú by sme mohli použiť v rámci rozvojového programu mesta,“ informoval primátor Ľuboš Tomko aj poslancov na mimoriadnom prázdninovom rokovaní. Táto informácia logicky nikoho nenadchla, zvlášť preto, že okolo projektu sa na konci minulého roku viedli veľké diskusie. Termín realizácie bol doslova šibeničný, Mesto ale zariskovalo a aj napriek tomu, že pôvodná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške vyše 755 tisíc eur sa neskôr krátila o takmer tretinu, poslanci dali po dlhých diskusiách projektu zelenú. Celková modernizácia verejného osvetlenia napokon vyšla na okolo 530 tisíc eur a radnica rátala so získaním sumy 440 tisíc eur. Uspokojiť sa teraz musí „len“ s 340-timi tisícmi.Dve strany mince „Úprava bola vykonaná s ohľadom na závery odborného hodnotenia, v ktorom odborný hodnotiteľ z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti stanovil pre jednotlivé položky rozpočtu maximálne hodnoty, ktoré počas implementácie projektu nemôžu byť zvýšené ani v prípade, že cena v rámci verejného obstarávania na príslušnú rozpočtovú položku je vyššia. Zároveň lacnejšie vysúťažené položky boli uznané maximálne do výšky, ako boli vysúťažené. V nadväznosti na tieto skutočnosti prišlo k zníženiu oprávnených výdavkov,“ vysvetlil dôvod krátenia príspevku Starej Ľubovni Maroš Stano, hovorca odboru komunikácie ministra. Vedenie mesta neprijalo tento verdikt s vôľou. „Metodika, na základe ktorej sa kontroloval rozpočet, vyšla 25. januára 2016. Čiže tri týždne po termíne, kedy sme mali podľa zmluvy naplniť predmet diela, t.z. zrekonštruovať verejné osvetlenie,“ argumentoval primátor, ktorý odmieta pochybenie a nevie zaručiť v prípade podobného projektu, že sa situácia nezopakuje. Mesto ale napokon, aj vzhľadom k tomu, že veľké šance na zvrátenie situácie nemá, akceptovalo postup ministerstva. To si totiž stojí za svojím a písomne samosprávu upozornilo, že ak nepodpíše dodatok k zmluve, nebude mať uhradených ani 340 tisíc eur. „Nebolo možné upraviť rozpočet pred oboznámením sa s výsledkom verejného obstarávania. Daný postup je jednotne aplikovaný pri všetkých úpravách rozpočtov projektov implementovaných v rámci predmetnej výzvy,“ dodal k obhajobe postupu ministerstva M. Stano. Plusom celej situácie môže byť to, že napriek škrtu nejde o malú sumu nenávratného príspevku a hlavne zrekonštruovalo sa už havarijné verejné osvetlenie, ktoré prináša úsporu energie. Foto: Mario Veverka

V rámci projektu modernizácie verejného osvetlenia sa vymenilo 489 svietidiel (z celkových 1200) za moderné LED-ky a zrealizovala sa tiež oprava siedmich rozvádzačov. Výsledkom je kvalitnejšie osvetlenie ulíc, komfortnejšia obsluha a hlavne výrazná úspora energie.


Comments


bottom of page