top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Mnohí urobili pre mesto veľa, a to len tak…

Updated: Jul 1, 2020


DSC_0382

Mestský festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj“ sa tento rok uskutočnil aj v Starej Ľubovni. Ruku k dielu priložilo približne 200 dobrovoľníkov.


Iniciátorom dobrovoľníckej aktivity je Prešovský samosprávny kraj. Mesto Prešov sa už v prechádzajúcich dvoch rokoch zapojilo do akcie, ktorej hlavným organizátorom je iniciatíva „Kresťania v Prešove“. Tento rok sa však rozhodli vyzvať aj ďalšie okresné mestá k tomu, aby sa pridali k upratovaniu a zveľaďovaniu mesta, v ktorom žijú. Myšlienkou celého podujatia je urobiť niečo dobré, len tak. „V meste Prešov sa festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti stretol s veľmi pozitívnou odozvou verejnosti, a preto sa Prešovský samosprávny kraj rozhodol iniciovať túto akciu aj v okresných mestách. My sme túto ponuku prijali a zapojili sme sa do tohto celokrajského dobrovoľníckeho festivalu,“ ozrejmil vznik dobrovoľníckej akcie v Starej Ľubovni primátor mesta Ľuboš Tomko. Hlavným cieľom je podľa neho vychovávať ľudí k tomu, aby sa starali o svoje okolie, pretože samospráva nemôže všetko zvládnuť sama. „Mesto budeme mať čisté a pekné vtedy, ak všetci priložíme ruku k dielu. Každoročne organizujeme akciu s názvom Jarné upratovanie mesta, ktoré sa konalo približne pred mesiacom, ale aj po tejto akcii je stále čo robiť. Preto si myslím, že účasť na tomto festivale je veľmi sympatická a je to pekná vizitka mesta,“ dodal Ľ. Tomko.

DSC_0401

Mladí i starší Do dobrovoľníckej akcie sa zapájajú predovšetkým žiaci základných a stredných škôl a taktiež kluby dôchodcov. O skrášlenie mesta v Starej Ľubovni sa postarali žiaci Základných škôl na Komenského a Levočskej ul., študenti Gymnázia Terézie Vansovej, Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša a tiež mládež z Centra voľného času. Pridali sa aj seniori z Mestského klubu dôchodcov i Kresťanskí seniori. Zamerali sa na upratovanie verejných priestranstiev, okolia škôl, oddychových plôch, ale aj čistenie trávnatých porastov. „Vybrali sme lokality, ktoré sú najviac exponované, teda okolo chodníkov, riek, potokov, kde sa sústreďuje najväčší počet ľudí, napr. v blízkosti cyklotrasy alebo oddychovej zóny pod tzv. starým cintorínom, ktorá je navštevovaná predovšetkým občanmi blízkeho sídliska. Zamerali sme sa teda skôr na rekreačné zóny, kde ľudia trávia svoj voľný čas,“ zhrnul koordinátor akcie Miroslav Pristáš, referent životného prostredia a civilnej ochrany MsÚ v Starej Ľubovni. Okrem toho sa upravovalo okolie kaplnky na Levočskej ul. a Domu kultúry. Tiež sa vysadili kvetinové záhony. Aj keď bola v pláne úprava lesoparku pri hrade a vstupu do mesta od Poľskej ul., pre nepriaznivé počasie sa tieto lokality museli odložiť na neurčito, rovnako ako aj čistenie cyklotrasy smerom na Hniezdne.


Pozitívny vzťah k mestu Okrem toho, že sa mesto podarilo aspoň trochu zveľadiť, festival priniesol aj inú pridanú hodnotu. Zmobilizovali sa ľudia, ktorým záleží na tom, v akom prostredí žijú. „Dobré je to v tom, že študenti vidia, čo všetko po nás ostáva a samo sa to neodprace. Sú to veci, ktoré sa nerozložia, ktoré tu môžu ležať aj desaťročia. Myslím si, že pomaličky si budeme musieť zvykať na to, že čo si neurobíme sami, to za nás nikto neurobí alebo si za to budeme musieť veľmi draho platiť. Čím skôr si decká musia uvedomovať, že ten papier, ktorý som odhodil ja alebo niekto iný, sa sám nezdvihne,“ povedal učiteľ cirkevného gymnázia Bohumír Živčák a hoci podľa jeho slov študenti ráno dudrali, že je maturitný týždeň a nemuseli ísť do školy vôbec, na konci upratovania odchádzali s dobrým pocitom. A príkladom pre všetkých môžu byť elánom naplnení seniori, ktorí sa do upratovania pustili asi s najväčšou chuťou. „Chceli sme tiež prispieť k tomu, aby sa naše mesto skrášlilo a obzvlášť tu pri klube dôchodcov,“ povedala za zúčastnených, ktorí sa postarali o okolie kultúrneho domu, vedúca Mestského klubu dôchodcov Mária Struková. Pri vchode do klubu sa nachádzalo nespočetné množstvo opalkov a škatuliek od cigariet. Podľa slov seniorov na schodoch pred vchodom po večeroch vysedáva mládež. Dúfajú, že si ešte uvedomia, ako sa správať k svojmu mestu. Okrem Starej Ľubovne sa do výzvy zapojili mestá Prešov, Bardejov, Humenné, Sabinov, Svidník, Snina, Vranov nad Topľou a Podolínec. Dokopy sa celej aktivity zúčastnilo približne 4700 dobrovoľníkov.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 21 (28. máj 2019)


Comments


bottom of page