top of page
  • Peter Rindoš

Mesto zvýšilo poplatok. Službu likvidácie smetí zafinancovalo už 1,5 miliónom eur

Updated: Jan 24, 2023

Poslanci v Starej Ľubovni odsúhlasili zvýšenie poplatku za likvidáciu odpadu na 36,50 eur ročne na obyvateľa. Suma ani po zvýšení zďaleka nepokrýva celkové náklady na odstraňovanie smetí, musela by sa vyšvihnúť na 47 eur!


O zvyšovaní poplatku sa rozhodovalo na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v rámci zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 41, ktoré hovorí aj o komunálnom odpade. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli od novembra 2022, ostal bez pripomienok verejnosti.

Služba likvidácie odpadu
32,85 eur bol minulý poplatok
36,50 eur je poplatok po zvýšení
635-tisíc eur sú odhadované náklady
150-tisíc eur približne dopláca mesto 

1,5 milióna eur za 15 rokov

V minulom roku platili obyvatelia za likvidovanie smetí 32,85 eur na rok. Po novom im výdavky stúpnu o 3,65 eur na osobu. Službu zabezpečuje mestská spoločnosť Ekos. „Ide o 11,11 percentné navýšenie. Stále nejde o stopercentné krytie výdavkov, mesto bude doplácať z rozpočtu približne 150-tisíc eur,“ poznamenal vedúci ekonomického oddelenia na mestskom úrade Miroslav Srnka. Tiež dodal, že dotovaním služby mesto dopláca zníženým prebytkom v bežnej časti rozpočtu. „Od roku 2007 do roku 2021 dalo mesto za uvedenú službu 1,5 milióna eur zo svojho rozpočtu.“

Navýšenie poplatku by malo znamenať dosiahnutie príjmov na úrovni 485-tisíc eur ročne. Celkové výdavky sa odhadujú v rozpätí 610 až 640-tisíc eur. „Ak by sme chceli ísť na stopercentné krytie, museli by sme ísť na poplatok vo výške 46,72 eur.“


Porušovanie zákona bez sankcií

Vedúci ekonomického oddelenia tiež pripomenul, že dotovaním služby na odstraňovanie smetí koná samospráva v rozpore so zákonom, keďže zvyšuje dlh obce. „Nie sú však stanovené sankcie,“ podotkol M. Srnka. Podobné postupy praktizujú mnohé samosprávy. Aby sa vyhli drastickým navýšeniam poplatkov, odpad za obyvateľov likvidujú za pomoci osobitných dotácií.

Viac sa téme budeme venovať aj v jednom z budúcich vydaní.


Peter Rindoš, foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 2 (18. január 2023)

bottom of page