top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Mestskí policajti vlani riešili 1 141 priestupkov, polovica sa týkala parkovania

Updated: Mar 10, 2022

Oproti roku 2020 je to o 430 priestupkov viac. Navýšenie počtu previnení spôsobila takmer denná kontrola parkovania vozidiel na platených parkoviskách mesta. Polovica pokút bola rozdaná práve tam.Na pokutách mestskí policajti vybrali o 4 650 eur viac ako v roku 2020. Celková suma pokút sa vyšplhala na 12 810 eur. „Z 1 141 priestupkov sme v minulom roku pokutou riešili 1 026, dohovorom 113 a dva priestupky boli odstúpené iným orgánom,“ spresnil náčelník mestskej polície (MsP) Oskár Ščigulinský. Na porovnanie v roku 2020 bolo spolu riešených 711 priestupkov a na pokutách sa vybralo 8 160 eur. Z toho vyplýva, že v roku 2021 bolo riešených o 430 priestupkov viac.


POLOVICA POKÚT PRI PARKOVANÍ

Podľa náčelníka je navýšenie počtu priestupkov dané tým, že príslušníci MsP skoro denne kontrolovali dodržiavanie VZN mesta o regulovaní parkovania vozidiel na platených parkoviskách. „V tomto smere sme riešili 647 priestupkov, z toho 586 blokovou pokutou v sume 6 810 eur a napomenutím 61 priestupkov. Tu sa zvýšil počet priestupkov oproti minulému roku o 518 z toho 470 blokovou pokutou a 48 napomenutím,“ doplnil O. Ščigulinský. Mestskí policajti tak rozdali viac ako polovicu pokút z celkovej vyzbieranej sumy práve na platených parkoviskách mesta.


O DVE TISÍCKY MENEJ

Pri porušení zákona o premávke na pozemných komunikáciách bolo zaznamenaných 397 priestupkov. Ide o nerešpektovanie dopravných značiek zákazu v jazde, zákazu státia, zákazu zastavenia a podobne. „Z počtu 397 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní 354 priestupkov, 41 priestupkov bolo riešených napomenutím, dva priestupky boli odstúpené na OR PZ SR odbor dopravy. Výška pokút za uvedené priestupky činila 4 740 eur,“ dodal O. Ščigulinský.

Môžeme skonštatovať, že sa príslušníci mestskej polície vlani zaoberali viac dodržiavaním VZN mesta o regulovaní parkovania ako dopravnými priestupkami.


Foto: E.F.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách 8 (2. marec 2022)

Yorumlar


bottom of page