top of page
  • Anna Lazorčáková

VIDEO Mestskí policajti rozdali pokuty za vyše 8-tisíc eur

Updated: Feb 19, 2021

Mestskí policajti v Starej Ľubovni riešili v minulom roku viacero priestupkov. Menšie porušenia uzavreli napomenutím, pri vážnejších deliktoch uložili blokovú pokutu. Priemerná suma sankcie sa pohybovala okolo 13 eur.


Takmer každý 10-ty prípad uzavreli dohovorom


Strážcovia poriadku v meste zaznamenali za uplynulý rok až 711 priestupkov. Z toho pri 634 uložili blokovú pokutu, dohovorom riešili 74 prehreškov a zvyšné tri odstúpili iným orgánom. Na pokutách vyzbierali 8 160 eur.


(NE)KOMPROMISNÍ

Najčastejším priestupkom, a teda najvyššia suma pokút v predchádzajúcom roku súvisela s cestnou premávkou. Príslušníci mestskej polície zistili 445 prípadov dopravného charakteru. Na mieste vydali 393 pokutových blokov, kde sa suma pokút vyšplhala až do výšky 5 160 eur. Napomenutím vyriešili 54 priestupkov a len jeden prípad odstúpili iným orgánom.

Počas uplynulého roka kontrolovali aj dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty na území mesta. A takýchto priestupkov evidovali presne 41. Väčšinu, to znamená 38 porušení vyriešili blokovou pokutou, ktorých celková suma bola 480 eur. Z toho vyplýva, že ľudia zaplatili na pokutách v priemere približne trinásť eur. Zvyšné tri prehrešky len napomenuli.

Muži zákona vykonali aj kontroly na ochranu pred zneužitím alkoholických nápojov. Policajti zistili až 32 prípadov porušenia a všetky z nich pokutovali. Tu vyzbierali 360 eur. Ďalšie porušenia sa vzťahovali na nesprávne nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Priestupku sa tu dopustilo 33 ľudí. Až tridsiatim z nich udelili blokovú pokutu, kde celková suma bola 310 eur.PRIBUDLI KONTROLY

Mestská polícia vykonala aj kontrolnú činnosť nad dodržiavaním všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o regulovanom parkovaní vozidiel na vymedzenom území mesta. Od augusta minulého roka, kedy sa v meste spustilo regulované parkovanie, častejšie hliadkovali na mestských parkoviskách a v zvýšenej miere kontrolovali úhrady za parkovné. Čo sa týka parkovania, polícia zaznamenala až 129 priestupkov. Za stieračom si našlo lístok až 116 vodičov a pri ostatných sa veci vyriešili len napomenutím.

Mestskí policajti založili technické zábrany, tzv. papuču až 208-krát a rozdali pokuty za 1320 eur.


KONTROLOVALI AJ RÚŠKA

Chlapi v modrých uniformách mali vlani na starosti aj kontroly dodržiavania protipandemických opatrení. Na základe nariadenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva kontrolovali dodržiavanie nosenia rúšok a zatvorenie prevádzok. A ani tu sa to nezaobišlo bez finančných sankcií. Za nedodržiavanie opatrení uložili 14 pokút, ďalšie dva prípady odstúpili iným orgánom a iba raz došlo k dohovoru. Za nerešpektovanie opatrení môžu podľa zákona príslušníci mestskej polície uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 eur. Staroľubovnianski policajti však pokutovali nižšími sumami. Celková suma pokút za tieto priestupky činila 340 eur.

Na základe platných mestských nariadení zaznamenali aj 14 ďalších priestupkov. Z toho pri 11 porušeniach uložili pokutu v celkovej sume 190 €.Anna Lazorčáková, foto: E. F.


FAKTY

Rok 2020

  • 8160 eur suma pokút

  • 711 priestupkov

  • 634 na blokovú pokutu

  • 74 dohovorom

  • 3 odstúpené iným orgánom

  • 208-krát založili papuču


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 5 (10. február 2021)

Comments


bottom of page