top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Mestské parkoviská zrejme tiež nebudú zadarmo

Updated: Jul 2, 2020


DSC_0097

Stará Ľubovňa ako jedno z mála miest nevyberá poplatky za parkovanie v centre a priľahlých lokalitách. To by sa ale podľa mestskej koncepcie malo zmeniť.


Momentálne sú v meste spoplatnené len štyri veľké parkoviská, aj to v správe súkromných spoločností. A to pri tzv. Bielom dome, pred Domom služieb (Komunál), pod reštauráciou Panoráma a pred budovou bývalej Jednoty, kde je poplatok za parkovanie rôzny, od 50 do 90 centov za hodinu státia (niektoré majú prvú hodinu zdarma či možnosť permanentnej karty). „Vodiči sa tak vo veľkej miere snažia tomuto regulovanému parkovaniu vyhnúť, a tak využívajú na parkovanie všetky možné plochy, nie vždy na to určené alebo vhodné,“ uviedol prednosta MsÚ Aleš Solár. Ako dodal, neregulované parkoviská v centrálnej zóne sú tak neustále preplnené, a to často dlhodobo. „Nízka miera obrátkovosti parkovania má za následok, že počas celej pracovnej doby je takmer nemožné nájsť v tejto zóne voľné parkovacie miesto. Navyše vodiči parkujú vo veľkej miere aj popri komunikáciách, ktorých šírkové parametre to neumožňujú, čím dochádza k značným komplikáciám v doprave, nielen počas zimnej údržby,“ uviedol prednosta MsÚ. Na bezplatných parkoviskách v centre mesta je tak podľa odhadov 342 miest. To, že aj samospráva by mala spoplatniť niektoré parkoviská, navrhovali niektorí poslanci už skôr, doteraz však projekt revitalizácie centrálnych zón mesta takéto zásahy neumožňoval. Keďže monitorovacie 5-ročné obdobie projektu sa skončilo, na stole sú reálne možnosti, kde by mohla aj radnica vyberať poplatky za parkovanie. A to na parkoviskách pod mestským úradom, pred domom kultúry, tzv. Bielym domom, vedľa pošty, pri starom cintoríne, okresným úradom i na Levočskej ul. A uvažuje sa aj s umiestnením parkovacích automatov v lokalite pri nemocnici. Aké budú náklady s budovaním regulovaných parkovísk a kedy by sa to mestu vrátilo, sa dozviete v aktuálnom čísle ĽN, ktoré bude v predaji do 11. marca.  


Foto: Mário Veverka

DSC_0087

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.  

Comments


bottom of page