top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Mestské parkoviská zrejme tiež nebudú zadarmo

Updated: Jul 2, 2020


DSC_0097

Stará Ľubovňa ako jedno z mála miest nevyberá poplatky za parkovanie v centre a priľahlých lokalitách. To by sa ale podľa mestskej koncepcie malo zmeniť.


Momentálne sú v meste spoplatnené len štyri veľké parkoviská, aj to v správe súkromných spoločností. A to pri tzv. Bielom dome, pred Domom služieb (Komunál), pod reštauráciou Panoráma a pred budovou bývalej Jednoty, kde je poplatok za parkovanie rôzny, od 50 do 90 centov za hodinu státia (niektoré majú prvú hodinu zdarma či možnosť permanentnej karty). „Vodiči sa tak vo veľkej miere snažia tomuto regulovanému parkovaniu vyhnúť, a tak využívajú na parkovanie všetky možné plochy, nie vždy na to určené alebo vhodné,“ uviedol prednosta MsÚ Aleš Solár. Ako dodal, neregulované parkoviská v centrálnej zóne sú tak neustále preplnené, a to často dlhodobo. „Nízka miera obrátkovosti parkovania má za následok, že počas celej pracovnej doby je takmer nemožné nájsť v tejto zóne voľné parkovacie miesto. Navyše vodiči parkujú vo veľkej miere aj popri komunikáciách, ktorých šírkové parametre to neumožňujú, čím dochádza k značným komplikáciám v doprave, nielen počas zimnej údržby,“ uviedol prednosta MsÚ. Na bezplatných parkoviskách v centre mesta je tak podľa odhadov 342 miest. To, že aj samospráva by mala spoplatniť niektoré parkoviská, navrhovali niektorí poslanci už skôr, doteraz však projekt revitalizácie centrálnych zón mesta takéto zásahy neumožňoval. Keďže monitorovacie 5-ročné obdobie projektu sa skončilo, na stole sú reálne možnosti, kde by mohla aj radnica vyberať poplatky za parkovanie. A to na parkoviskách pod mestským úradom, pred domom kultúry, tzv. Bielym domom, vedľa pošty, pri starom cintoríne, okresným úradom i na Levočskej ul. A uvažuje sa aj s umiestnením parkovacích automatov v lokalite pri nemocnici.

DSC_0113

Náklady a návratnosť Náklady na vytvorenie systému regulovaného parkovania radnica odhaduje na 83 tisíc eur, v pláne je okrem iného (stavebné práce, dopravné značenie… ) inštalácia 12-tich parkovacích automatov. Pri zavedení 30 centového poplatku za hodinu státia na mestských parkoviskách sa pritom návratnosť investície očakáva už do jedného roka. A to pri predpoklade, že by boli vyťažené na 40 percent. Ako uviedol prednosta, neskôr by sa zisky z parkovného mohli použiť práve na obnovu pôvodných, resp. budovanie nových parkovísk. „Regulovanie parkovania by ale malo v konečnom dôsledku pomôcť postupne znížiť intenzitu dopravy, a teda zlepšovať životné prostredie a zdravie občanov tým, že časť nielen domácich vodičov zvolí alternatívny spôsob dopravy do centra mesta, či už to bude pešo, na bicykli, alebo mestskou dopravou,“ dodal A. Solár. Téma zavedenia mestského parkovného zrejme tak bude predmetom ďalších rokovaní a hlavne rozhodnutí poslancov. Isté je nateraz to, že zaparkovať v meste hlavne ráno v pracovných dňoch je veľkým umením, hlavne pred nemocnicou.


Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 9 (5. marec 2019)

留言


bottom of page