top of page
  • Mário Veverka

Mestská rada je zrušená, poslanci tiež prišli o rezne

Updated: Aug 6, 2020


MsZ DSC_0070

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Starej Ľubovni prešiel úpravou. A pomerne výraznou. Vyžiadala si to zmena legislatívy a tiež absencia Mestskej rady vo volebnom období 2018-22.


Ako boli svedkom aj poslanci, zďaleka pritom nejde len o pojmologické úpravy (občan –> obyvateľ mesta). V novom poriadku sú totiž podstatne viac vyprecizované ich interpelácie i rozhodovacie kvóra (minimálny počet hlasov pri hlasovaní). Úpravou tiež prešiel článok 6 Verejnosť na zasadnutiach. Dĺžka vystúpenia obyvateľov sa síce nezmenila (max. 5 min.), no požiadať oň už môže ktokoľvek, nielen Staroľubovňan. Avšak, pri nahlasovaní je každý povinný preukázať svoju totožnosť. Viac než desaťstranový dokument v sebe špecifikuje mnoho ďalších vecí, vrátane dôvodov, pre ktoré je možné mestské zastupiteľstvo prerušiť. Okrem komisií, poslancov, kontrolórovi a prednostovi sa od aprílového zasadnutia dajú (uznesením) ukladať úlohy už i náčelníkovi MsP, vedúcim jednotlivých útvarov MsÚ, prípadne štatutárnym zástupcom mestských eseročiek. Jednou z najdôležitejších zmien je však zrušenie iniciatívneho, výkonného a kontrolného orgánu MsZ – Mestskej rady. „Bol to návrh, ktorý vyšiel odo mňa a inšpiroval som sa pri ňom aj okolitými mestami – Kežmarkom či Spišskou Novou Vsou, ktoré ju nemajú,“ podotkol najskôr primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko, podľa ktorého ho k tomu viedol fakt, že v tomto volebnom období sa pred zastupiteľstvom stretáva so všetkými členmi parlamentu. Čo je časovo efektívnejšie než predtým.


Ďalší dôvod, prečo Mesto pristúpilo k zrušeniu MsR, i to, prečo už poslancu MsZ nedostávajú rezne, sa dočítate v aktuálnom čísle ĽN (v predaji do 2. apríla 2019).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


bottom of page