top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Mesto získalo 640 tisíc €na športovo-oddychovú zónu

Updated: Jul 8, 2020


Obrázok1

Ešte v lete vzdialená vízia projektu revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ naberá reálne kontúry. A to vďaka tomu, že mesto získalo naň veľkorysý príspevok – vyše 640 tisíc eur. Jedna z najvýznamnejších investícií roku 2018 je tak na spadnutie  a s výstavbou športovo-oddychovej zóny sa začne už v jari.


Zelený projekt Tešiť sa tak môžu prakticky všetky generácie. Vybuduje sa ucelená medzibloková zóna v tvare L pri OD Družba za tzv. čínskym múrom. Nový šat dostanú aj pôvodné asfaltové chodníky s výmerou vyše 1 330 m. Aj keď tie sa obnovia z mestskej kasy v rámci RPM-ky. „Mesto sa tak rozhodlo na základe odporúčania riadiaceho orgánu, pretože výzva bola koncipovaná na revitalizáciu s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene,“ pripomenula Miriama Varcholová, koordinárka projektu. Ako vysvetlila, do oprávnených nákladov tak zahrnuli len revitalizáciu pomocných chodníkov z pôvodných prešľapových, lebo tie sa budú robiť z vode priepustných materiálov, čo je v projekte nutné. Z fondových zdrojov sa vybudujú nové ihriská, okrem detského aj dopravné, hokejbalové, basketbalové, multifunkčné a fitnes zóna. S bezbariérovým prístupom sa myslelo na ľudí s hendikepom a pribudne aj nový prístrešok na kontajnery či betónové gule slúžiace ako cestné chodníkové zábrany. Radosť budú iste mať aj psičkári, a to z oploteného výbehu pre psy. A vôbec všetci ekopozitívni. „Mesto sa prostredníctvom projektu rozhodlo zlepšiť environmentálne aspekty v danom vnútrobloku a prijatím celého radu opatrení docieliť zmenu negatívneho vplyvu urbánneho prostredia na životné prostredie i zdravie obyvateľov dotknutého územia,“ doplnila M. Varcholová. Výrazný dôraz tak bude kladený na zeleň, zachová sa pôvodná a vysadí nová, od trávnatých plôch, stromov, okrasných kríkov až po kvetinové záhony. „Takto revitalizovaná zelená infraštruktúra bude zavlažovaná dažďovou vodou zachytenou prostredníctvom drenážnych rúr umiestnených v štrkových lôžkach ústiacich do zbernej nádrže, čím sa nahradia nefunkčné betónové žľaby,“ dodala M. Varcholová. Novinkou bude chodníková fontána dvojakej funkcie situovaná na námestí s vodopriepustným povrchom, využívaná taktiež na zavlažovanie zelene. „Rozhodli sme sa pre najväčší vnútroblok v meste, ale aj preto, že v tejto lokalite sú ihriská a chodníky veľmi  zanedbané a rekonštrukcia tohto vnútrobloku je už nevyhnutná,“ povedal k výberu primátor Ľuboš Tomko. Mesto priloží z vlastného niečo cez 30 tisíc eur a začať chce už v jari.

DSC_0461
DSC_0431
DSC_0484

Pár pohľadov na lokalitu, ktorej by sa nová športovo-oddychová zóna mala dotknúť. 


Foto: Mário Veverka, vizualizácia MsÚ


Článok publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 4 (30. január 2018)


Comentários


bottom of page