top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Mesto už nemusí sporiť deťom v detských domovoch

Updated: Jul 6, 2020


DSC_0071

Stará Ľubovňa, tak ako aj iné samosprávy, už nemá povinnosť sporiť deťom umiestneným v detských domovoch (DD). A tiež poskytovať ani Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov.


Keď sa pred 9-timi rokmi ustanovila zákonná povinnosť miest a obcí sporiť deťom umiestneným v DD, mnohé samosprávy neboli nadšené. Neboli ani tak proti  myšlienke, trápila ich skôr otázka, kde na to vziať. Mesačná čiastka povinného sporenia sa vyratúvala samostatne na každý kalendárny rok a tvorila ju jedna 12-tina z 10 % sumy celkových nákladov na dieťa v DD. Vyšlo to aj 80 € na jedno dieťa. Táto povinnosť obcí platila iba u detí umiestnených v domovoch po roku 2005 a posielať peniaze na účet museli obce po roku ich pobytu. Logicky mnohé samosprávy vyčkávali na novelizáciu zákona, a tá im neskôr priniesla úľavu v tom, že nie sú povinné sporiť deťom z tých rodín, ak preukázali, že v priebehu jedného roka pred umiestnením do DD pracovali s rodinou, boli nápomocní pri vyhľadávaní náhradných rodín a usilovali o to, aby rodinu priviedli k normálnemu fungovaniu. Túto možnosť využívala aj Stará Ľubovňa a s rodinami, ktorým hrozilo umiestnenie detí v domove, intenzívne spolupracovala.


Teraz ale nastala zmena. Aká i to, komu by mesto malo prispieť na štart po návrate z detského domova – to sa dozviete v aktuálnom čísle ĽN č. 42, ktoré bude v predaji do 20. novembra 2018.   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. Nezabudnite si ho preto kúpiť, stojí iba 35 centov. Podporíte tak predajnosť, ktorá je v týchto neľahkých časoch priam rozhodujúca.

Comments


bottom of page