top of page
  • Anna Lazorčáková

Mesto nakupuje nielen pre seniorov

Updated: Mar 31, 2021

Seniori a ťažko zdravotne postihnutí môžu využiť mestskú službu nákupu nevyhnutných potravín. Táto možnosť sa týka aj ľudí v karanténe, tých ktorí si nákup objednali však spočítame na jednej ruke.


OSLOVUJÚ RADŠEJ SVOJICH BLÍZKYCH

„Klient je počas telefonátu poučený o tom, ako bude nákup vyzerať, ako sa poverená osoba preukáže, za akých podmienok bude prebiehať, čo môže požadovať a v akom čase,“ uviedla Mária Raššová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Na základe toho zhodnotia, ktorá opatrovateľka je v danom čase voľná a aká je jej vzdialenosť od miesta bydliska klienta. Zoznam nákupu odovzdá občan opatrovateľke spolu s hotovosťou alebo platobnou kartou. Len poznamenáme, že karta je bez PIN a dodržaná je horná hranica za nakúp.

Kým počas prvej vlny pandémie využilo túto službu približne 10 ľudí, od prepuknutia druhej vlny až do konca minulého týždňa si nákup objednali len traja. „Viac klientov si zavolalo, zistilo podmienky... Napokon sa ale obyvatelia rozhodli pre inú formu, možno oslovili susedov, fungujú dobre aj rodinné vzťahy, možno majú obavy odovzdať financie niekomu inému. Opatrovateľka síce prináša nákup, ktorý dokáže uniesť, zase je ale možné nákupy opakovať aj viac dní za sebou,“ dodala M. Raššová.


BEZPEČNOSŤ JE DÔLEŽITÁ

Aj tu treba byť opatrný pred podvodníkmi a skutočnosti si najprv preveriť. Opatrovateľka aj dobrovoľník majú vystavený preukaz, ktorý je podpísaný primátorom s originálnou pečiatkou mesta. „Opatrovateľky idú len do vopred dohodnutých domácností a klient je vždy informovaný o tom, ako sa volá opatrovateľka a v akom čase ju má očakávať,“ informovala nás vedúca oddelenia.

Samozrejme, pri nákupe aj pri jeho odovzdaní sú dodržané všetky hygienické opatrenia. Opatrovateľka položí nákup len k dverám, po celý čas má nasadený respirátor, dodržuje bezpečný odstup, kartu alebo hotovosť preberá a odovzdáva v rukaviciach. Samospráva rovnako aj od občanov požaduje ochranu tváre, rukavice, odstup i samostatnú tašku.


Anna Lazorčáková, foto: ilustračné, ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 11 (24. marec 2021)


Comments


bottom of page