top of page
  • Peter Rindoš

Mesto bude asfaltovať cesty, začať chce v jeseni

Stará Ľubovňa sa pustí do opravy ciest. Na asfaltovanie a súvisiace práce vyčlenila 316-tisíc eur.

Na opravu bolo vybratých 16 úsekov, vo všetkých prípadoch ide o dlhodobo plánované akcie.„K rekonštrukciám by mohlo dôjsť v jeseň,“ poznamenal primátor mesta Ľuboš Tomko.


Prerábať plánujú aj ostrovček na Prešovskej

Za ostatné obdobie investovalo mesto v rámci cestnej infraštruktúry do 840-metrového strategického úseku na Vansovej ulici. „Okrem Vansovej sme do ciest neinvestovali v podstate tri roky. K novoplánovaným aktivitám sme aktuálne pristúpili, pretože sa nám podarilo získať zdroje na rekonštrukciu plavárne (953-tisíc eur z Fondu na podporu športu – pozn. red.). Pôjde o úseky, ktoré boli v rámci rozvojového programu mesta dlhodobo plánované, ich návrh súvisí s ich technickým stavom,“ hovoril primátor s tým, že by malo ísť o komplexnejšie opravy, vrátane frézovania.

„V rámci rozpočtu 316 815,29 eur je vysúťažená cena 21 eur za meter štvorcový.“

Ako ešte primátor uviedol, v blízkej budúcnosti by sa mal prerábať aj problematický ostrovček na Prešovskej ulici pri križovatke s juhovýchodným obchvatom.Čo sa bude asfaltovať?
- lávka ponad Jakubianku na Prešovskej, 10 986,96 €
- úsek na Budovateľskej (jednosmerka), 26 956,92 €
- úsek od križovatky polície, Bernolákova, 25 332,12 €
- úsek od č. 21 Obr. mieru po križovatku na Budovateľskej, 22 128,12 €
- úsek na Obrancov mieru od prokuratúry po pána N., 16 366,44 €
- Továrenská od pána B po Ferimex, len poškodenia, 23 203,92 €
- prístup na parkovisko pod mestským úradom, 31 545,12 €
- Zamoyského 1, 33 574,08 €
- Zamoyského 2, 6 847,44 €
- úsek na Jarmočnej od hlavnej cesty I/68 po č. 59, 8 770,44 €
- úsek na Jarmočnej od učilišťa po č. 59, 33 759,12 €
- úsek na Prešovskej ulici, 983,16 €
- prístupová cesta ku garážam PZ na Levočskej, 14 198,74 €
- priemyselná časť na Levočskej, 16 532,16 €
- jednosmerka Nám. gen. Štef. od Ul 1. mája a Budovateľskej, 27 084,36 €
- okolie domov na Štúrovej, 18 546,19 €

Peter Rindoš, foto: autor

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 27,28 (13.júl 2022)

Comments


bottom of page