top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Marián Blaha pôsobil aj na hrade Ľubovňa

Updated: Jul 14, 2020


Trinásteho februára uplynulo už 96 rokov odo dňa, keď boli v Piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre vysvätení historicky prví slovenskí biskupi v novovzniknutej Československej republike. Ako najstarší z trojice, Mons. Marián Blaha bol vysvätený ako prvý a stal sa seniorom nového slovenského biskupského zboru. Nasledovali Mons. Karol Kmeťka a nakoniec nám najznámejší Mons. Ján Vojtaššák. Málokto ale vie, že meno prvého slovenského biskupa je hlboko spojené aj s naším okresom.


Pocta pre rodinu Zamoyských Marián Blaha slúžil necelé tri roky ako kaplán v Nižných Ružbachoch, ale stal sa aj na dvakrát vychovávateľom v rodine Zamoyských. Dokopy ním bol takmer osem rokov. V rodine bol veľmi váženým duchovným a bola to veľká pocta pre rodinu Zamoyských, keď Mons. Marián Blaha už ako banskobystrický biskup vyslúžil v roku 1923 sviatosť manželstva snúbencom grófke Karolíne Zamoyskej a jej kráľovskej výsosti kniežaťu Rainierimu de Bourbon vo Vyšných Ružbachoch (písali sme o tom v ĽN z 1. marca 2016). 

02_blaha

Marián Blaha sa narodil 11. júna 1869 v Liptovskom Hrádku a jeho pôvodné priezvisko bolo Blcha. Prečo si ho zmenil, nie je známe, i keď určitý dôvod sa nám núka sám… Bol synom richtára a čižmárskeho majstra-obuvníka Michala Blchu a jeho manželky Márie. Základnú školu vyštudoval v Liptovskom Hrádku, gymnázium v Levoči a filozofiu a teológiu na Spišskej Kapitule. V roku 1892 bol vysvätený za kňaza. Hneď po vysviacke sa stal kaplánom v Ždiari a 29. júna 1893 prišiel do Nižných Ružbách. Bol tu do 29. novembra 1895, odtiaľ odišiel na tri roky do Kežmarku.

Práve vďaka jeho skúsenostiam, skromnosti a hlavne hlbokej viere sa stal jedným z vychovávateľov u grófa Andreja Zamoyského. Vzhľadom k tomu, že nastúpil do novej farnosti v Kežmarku až v septembri 1901, je viac ako pravdepodobné, že práve Mons. Blaha krstil v Krakove posledné dieťa Andreja a Karolíny Zamoyských, syna Jána. Po šiestich rokoch pôsobenia vo viacerých farnostiach sa Mons. Marián Blaha vrátil ako vychovávateľ k rodine Andreja Zamoyského. Tentoraz mu boli zverené deti na dlhých šesť rokov. Vďaka častým zahraničným cestám tejto aristokratickej rodiny mal Mons. Blaha možnosť spoznávať celú Európu a zlepšovať si vynikajúce znalosti nemeckého, francúzskeho, poľského a maďarského jazyka, ktoré ovládal už aj tak plynule.


S pápežským vyznačením Uznajte, že na tú dobu bol M. Blaha veľmi vzdelaný a rozhľadený človek. V zahraničí sa stretával s kráľovskými rodmi, ako aj s významnými osobnosťami. Za jeho svedomitú prácu vyžiadal pre neho gróf Zamoyský vo Vatikáne pápežské vyznačenie, a tak mu udelili v roku 1908 titul pápežského komorníka. Mons. Blaha chcel využiť všetky možnosti vzdelávania, a preto pokračoval v štúdiu histórie na Jagelonskej univerzite v Krakove a v Louvaine v Belgicku. V roku 1912 bol zvolený za hlavného tajomníka Spolku sv. Vojtecha, čo mu umožnilo vrátiť sa do rodnej zeme. Je zaujímavé, že v roku 1918 bol vyslaný do Ríma, aby v mene Československej republiky nadviazal diplomatické styky s Vatikánom. Zo služby u Zamoyských si doniesol aj národnú hrdosť. Bolo preňho priam povinnosťou sa politicky a názorovo pridať ku kamarátovi zo študentských čias, Andrejovi Hlinkovi. Bol spoluzakladateľom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a plne podporoval „Otca národa” v jeho politickej činnosti. Keď bol Hlinka zatknutý, obžalovaný z velezrady a väznený, neváhal odísť a obhájiť ho až v ďalekom Vatikáne. Ich priateľstvo bolo hlboké a navzájom sa veľmi ctili. V deň biskupskej vysviacky bol Andrej Hlinka slávnostným kazateľom v jednom z nitrianskych kostolov. Počas kázne povedal: „Tento deň nie je dňom politiky a gladiátorských zápasov, ale posvätného ticha. Víťazstva kresťanstva a Katolíckej cirkvi na Slovensku.”


Na poli kňazského pôsobenia V roku 1919 bol Mons. Marián Blaha menovaný za plebiscitného komisára pre Horný Spiš a Oravu v záležitosti územných sporov medzi Poľskom a ČSR. Žiaľ, i napriek veľkej plebistickej práci, vyšla jeho námaha nazmar, keďže pražská vláda za Tešínsko prepustila Horný Spiš a Oravu Poľsku. Po smrti Štefana Mišika v roku 1919 sa stal Blaha kapitulným vikárom Spišského biskupstva, a to až po jeho vymenovanie pápežom Benediktom XV. za banskobystrického biskupa v jeseni 1920. Slávnostná vysviacka prvých troch slovenských biskupov: Mariána Blahu, Karola Kmeťku a Jána Vojtaššáka sa konala 13. februára 1921 v Nitre. Obrady biskupskej vysviacky prišiel do Nitry vykonávať prvý pápežský nuncius v Československu, titulný arcibiskup apamejský Mons. Klement Micara. Spolukonsekrátormi boli dvaja biskupi z Prahy – Mons. Antonín Podlaha a Mons. Karol Kašpar. Na vysviacke boli zúčastnení štátni predstavitelia, zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizácií z celej republiky, zahraniční hostia a nechýbala tam ani rodina Zamoyská, ktorá bola dojatá a hrdá z progresie ich chránenca. Po skončení slávnosti noví biskupi žehnali zhromaždených v chráme, na chrámovom priestranstve a v celom meste až do miestnej katedrály, kde prebiehalo slávnostné ustanovenie biskupa Dr. Karola Kmeťku za sídelného biskupa. Mons. Marián Blaha bol vysvätený za banskobystrického biskupa a Mons. Ján Vojtaššák za spišského biskupa.


Veliteľ rytierov Božieho hrobu K záslužným prácam Mons. Mariána Blahu patria – obnova seminára a bohosloveckého biskupského lýcea v Banskej Bystrici, založenie náboženského týždenníka Náš priateľ, ktorý sa rozširoval v náklade 18 000 až 20 000 exemplárov. Na výchovu kléru vydal takmer 2 mil. Kčs. Pod jeho dohľadom bolo vystavených 17 nových kostolov a opravených alebo zväčšených 106 kostolov. Podporil výstavbu nových katolíckych škôl s nákladom 19,91 mil. Kčs. Venoval sa mládeži, sirotám, rehoľným kongregáciám. Bol predsedom Spolku slovenských umelcov, Muzeálnej spoločnosti, Slovenského ústavu pri sekcii výskumu Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Taktiež bol 8 rokov predsedom Matice slovenskej a predsedom Literárneho vedeckého odboru Spolku sv. Vojtecha. V roku 1926 sa zúčastnil na Eucharistickom kongrese v Chicagu v Amerike. Pri tejto príležitosti navštívil krajanov žijúcich „za veľkou mlákou“, aby ich duchovne podporil, ale zároveň im posilnil národné povedomie. Za jeho celoživotnú prácu mu udelila sv. stolica vyznamenanie Veliteľ rytierov Božieho hrobu. Mons. Marián Blaha zomrel ako 74-ročný a bol pochovaný v Svätom Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom). Česť jeho pamiatke!

01

Veľmi vzácna fotografia z vysviacky prvých troch slovenských biskupov z roku 1921. Našla sa v archíve pani Carmen (potomok rodu Zamoyských) a je to práve ona, ktorá spustila výskum o tak významnej osobe, akou bol Mons. Marián Blaha. Pri podrobnejšom hľadaní v iných dostupných archívoch sa žiadna podobná fotografia z vysviacky nenašla. Na fotografii (zľava): Mons. Karol Kašpar, Mons. Marián Blaha, Mons. Klement Micara, neznámy hodnostár, Mons. Ján Vojtaššák, Mons. Karol Kmeťko, Mons. Antonín Podlaha a dvaja neznámi hodnostári.


Katarína Chapuis-Šutorová (Zdroj: Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva a farnosť Čimhova)


コメント


bottom of page