top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Maródovali sme menej

Updated: Jul 9, 2020


Soc. poitovna

Práceneschopnosť v roku 2017 v našom okrese poklesla. Dodať ale treba, že iba nepatrne, zo 4,7 % na 4,65. Stále sme ale nad priemerom republiky – 3,24 %.


Boli ale roky, keď Stará Ľubovňa obsadzovala nelichotivé prvé miesto alebo sa držala v prvej trojke. Teraz v rámci okresov vyššie percento PN dosiahlo päť okresov – najvyššie vykázal okres Čadca (5,09 %). Čo sa týka najčastejších chorôb, tie sa veľmi nemenia, prevládali opäť choroby a poruchy pohybového aparátu a zápaly dýchacích ciest. Zvýšil sa ale denný stav ľudí na PN, z 1009 na 1046 a takisto aj počet podozrení z porušenia liečebného režimu, a to z 82 na 112 prípadov. To, že nie všetci PN-kári sú totiž aj naozaj chorí, je známa vec a na to už dohliadajú kontrolóri. „V roku 2017 bolo vykonaných 882 kontrol. Podozrení z porušenia liečebného režimu bolo 112. Po prešetrení bolo 40 poistencov uznaných za práceschopných, 66 bolo ospravedlnených ošetrujúcim lekárom a neospravedlnený bol jeden poistenec,“ informovala nás Danka Matiová, riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne (SP) Stará Ľubovňa, ktorá vlani uložila aj päť peňažných pokút. Tunajšia SP vyplatila v roku 2017 spolu 16 374 nemocenských dávok v objeme vyše 4 mil. eur (z toho nemocenské – PN-ky: 12 534 dávok v objeme 2 739 164,75 eur, ošetrovné: 1 481 dávok v objeme 111 056,6 eur, materské: 2 359 dávok v objeme 1 158 393,8 eur).


Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 2 (16. január 2018)


bottom of page