top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Máte rodinný problém? Navštívte poradňu

V rámci pilotného národného projektu zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Slovensku viacero tzv. rodinných poradní. Ich cieľom je pomôcť jednotlivcom, párom a rodinám v rôznych životných krízových situáciách. Výhodou je, že sú bezplatné.

Kedysi mali manželia možnosť navštíviť tzv. manželské poradne, kde pomocou psychológov mohli riešiť svoje problémy. Tieto poradne však v roku 2005 zanikli a stúpajúci trend rozvodovosti viedol ministerstvo práce k založeniu rodinných poradní. Ako konštatoval minister Milan Krajniak, podľa odborníkov by sa možno až tretinu či polovicu manželských vzťahov podarilo zachrániť alebo minimálne znížiť negatívny vplyv z tejto situácie na deti, ak by manželia mohli svoje ťažkosti s niekým riešiť.


Klienti vyhľadávajú poradne mimo bydliska

Na Slovensku funguje pomerne dobre sieť psychológov, na ktorých sa môžeme v prípade potreby, či už sa to týka dospelých alebo detí, obrátiť. Niektoré úkony sú hradené poisťovňami, no mnohé je nutné si doplatiť. Aj preto sú rodinné poradne určené všetkým, ktorí si ich môžu, ale i nemusia dovoliť. Na Slovensku tak vzniká sieť rodinných poradní, ktoré možno zatiaľ nájsť v týchto piatich mestách: Nové Zámky, Trnava, Žilina, Košice a Humenné. Ako uvádza ministerstvo, tieto regióny boli vybraté zámerne, pretože štatistiky v nich vykazovali vyššiu mieru rozvodovosti a  rodinných problémov.

Za prvý rok fungovania navštívilo tieto bezplatné poradne už asi 700 klientov, čo dokazuje, že tento projekt má význam. Mnohí klienti cielene nevyhľadávajú poradňu blízko svojho bydliska, ale keďže chcú, aby ich problém ostal anonymný, vyhľadajú poradňu, ktorá je ďalej od ich domova. Ako však upozorňuje ministerstvo, poradne sú úplne anonymné, teda všetci poradcovia dodržiavajú princíp mlčanlivosti a údaje z jednotlivých sedení nie sú posúvané žiadnym ďalším inštitúciám. Tento princíp je podobný ako v dlhových poradniach, ktoré takisto ministerstvo práce pred časom spustilo.

V súčasnosti sa bude projekt rozširovať a zámerom ministerstva je už v dohľadnej dobe rozšíriť počet rodinných poradní až na 46 po celom Slovensku. Toto číslo nie je náhodné, toľko totiž máme úradov práce. V praxi by teda pri každom úrade práce mala vzniknúť rodinná poradňa.


Nielen pre páry

V každej poradni sú klientom k dispozícii traja psychológovia, dvaja sociálni pracovníci a právnik či špeciálny pedagóg. Navštíviť rodinnú poradňu nemusí len pár, ale môže tak spraviť aj jednotlivec, teda rodič, starý rodič, dokonca aj samotné deti čí tínedžeri. Pre zaujímavosť, podľa doterajších štatistík z fungovania spomínaných piatich poradní prevládajú medzi klientami ženy.

Klienti sa najčastejšie na odborníkov obrátili z týchto dôvodov – u jednotlivcov prevládali emocionálne a osobnostné problémy, depresívne stavy, strata motivácie v práci či v partnerskom vzťahu, psychosomatické ťažkosti, napr. nespavosť, nechutenstvo, ale i osamelosť. Páry prichádzajú do poradní za odborníkmi najčastejšie kvôli komunikačným problémom, neschopnosti zvládať konfliktné situácie, neveru. Objavujú sa aj ťažkosti so zvládaním závislosti u niektorého z manželov/partnerov a tiež stále aktuálny problém dnešnej doby – nezamestnanosť či nespokojnosť v práci.

Rodiny často riešia problematické vzťahy, násilie v rodine, ťažkosti s výchovou detí, ale i to, ako im pomôcť zvládať rozvod či rozchod rodičov.

Ako vidno, paleta ťažkostí, ktoré sa v rodinných poradniach riešia, je naozaj pestrá. Ich výhodou je aj to, že pracovníci poradní dokážu svojich klientov posunúť k ďalším odborníkom. V prípade osôb so zdravotným znevýhodnením je dokonca možné požiadať o to, aby odborníci prišli priamo k nim domov.

Hoci v Starej Ľubovni ešte rodinná poradňa nepôsobí, kým sa tak stane, a keďže neplatí regionálny princíp, v prípade záujmu je možné kontaktovať ktorúkoľvek takúto poradňu na Slovensku telefonicky alebo e-mailom.

Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny sa realizuje vďaka podpore z európskych zdrojov. Viac informácií môžete nájsť na www.rodinneporadne.sk

Dagmar Baluchová, il. foto: www.pixabay.com

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 14, 12. apríla 2023)


Comentarios


bottom of page