top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Máte existenčné problémy? Otvorili bezplatnú dlhovú poradňu

Updated: Oct 6, 2022

Ľuďom, ktorí sa dostali do problémov, pomôže bezplatná dlhová poradňa. V Starej Ľubovni je v prevádzke od minulého týždňa, ponúka služby právnika, psychologičky i finančnej poradkyne.


Priestory dlhovej poradne budú dostupné počas bežných pracovných dní. „Ide o poskytovanie koordinovaného, finančno-ekonomického, právneho a psychologického poradenstva pre ľudí, ktorí sa dostali do špirál zadlženosti,“ povedala Anna Aftanasová, námestníčka sekcie sociálnych vecí na Ústredí práce. Ako dodala, v poradni by mali špecialisti vypomáhať rôznym klientom. Od tých, ktorí prišli do problémov v dôsledku covid-19, pre úmrtie živiteľa rodín, pre stratu zamestnania, ale aj dlžníkom s rôznymi pôžičkami. „Klientom môže byť naozaj každý občan, sám však musí v prvom rade chcieť riešiť problémy.“


Kým prídu problémy, treba sa poradiť

Novovzniknutá poradňa sa nachádza v centre na Námestí sv. Mikuláša v dome číslo päť. Podobné prevádzky sa nachádzajú vo všetkých mestách, v ktorých sídlia aj Úrady práce. „Patrili sme medzi posledné krajiny, kde systém poradní ešte nefungoval, čo je zahanbujúce. Príchodom na ministerstvo sme chceli tieto veci sanovať,“ povedala Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka ministerstvá práce a sociálnych vecí. „Ľudia nech sa nehanbia poradne navštíviť a hlavne nech prídu včas, pretože do podobných problémov sa môže dostať každý jeden z nás. Nezabúdajme, že v tejto hektickej dobe sa finančné problémy môžu odrážať aj na psychike,“ dodala zástupkyňa ministerstva.


Špirála zadlženosti

Zrekonštruované priestory pre dlhovú poradňu poskytla štátnemu Ústrediu sociálnych vecí samospráva. S prípadmi, kedy sa ľudia dostanú do problémov, sa stretávajú aj tam. „Túto službu vítame, lebo táto agenda zaťažuje aj mojich kolegov. Často sa totiž stretávame, že niekto si zoberie pôžičku napríklad tristo eur a rovnakú sumu platí za úroky a poplatky, zbytočne sa tak dostane do špirály zadlženosti,“ pripomenul primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko, podľa ktorého je dôležité, aby ľudia mali prácu a boli tak schopní splácať dlhy.


Peter Rindoš

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 36 (28. september 2022)

Comments


bottom of page