top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Málo prehľadná križovatka

Juhovýchodný obchvat v Starej Ľubovni bol daný do užívania 7. novembra 2019, a to po viac ako 20-ročnom úsilí. Nová 920-metrová komunikácia má znížiť dopravné zaťaženie historického centra mesta, eliminovať nehodovosť a zlepšiť bezpečnosť dopravy nielen pre motoristickú verejnosť, ale i pre peších a cykloturistov. Počas takmer dvoch rokov fungovania cestnej skratky sa množia podnety vodičov, ktorí sa ponosujú hlavne na neprehľadnosť príslušnej križovatky z Prešovskej ulice.


„Nebude sa pridávať na vozovku aspoň smerové označenie šípok, ktoré by usmerňovalo vodičov prichádzajúcich zo Starej Ľubovne, aby pri jazde v smere na Prešov využívali ľavý jazdný pruh? Alebo sa plánuje nejaké iné riešenie?“ pýtal sa jeden z nich. Iný vodič upozorňuje na to, že o nevhodnom napojení nového obchvatu z Levočskej a Prešovskej ul. svedčí viac dopravných nehôd. „Niektoré boli naozaj škaredé, ako 7. júla, keď museli s asistenciou hasičov vystrihovať pasažierov. Tam je to fakt neprehľadné, najvyšší čas s tým niečo urobiť.“


CHYSTÁ SA ZMENA

To, že v danom úseku pribúda dopravných kolízií, potvrdilo aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Starej Ľubovni. „V roku 2020 tu bola evidovaná jedna dopravná nehoda a štyri škodové udalosti. V tomto roku pribudla jedna nehoda a tri škodové udalosti,“ informoval za OR PZ Milan Ženčuch.


Ako sme sa dozvedeli, kompetentní sa zamýšľajú nad zmenou, je spracovaná a schválená projektová dokumentácia k celkovej zmene križovatky, a to vrátane zmien prednosti v jazde. Bude ale realizovaná v rámci komplexného riešenia Prešovskej ul., pričom dôjde aj k oprave mosta pri bývalej prevádzke Billa. Udiať by sa tak malo zrejme až v budúcom roku.

foto: ms

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 37 (6. október 2021)


Comments


bottom of page