top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Má mesto veľa úľav na poplatku za odpad?

Updated: Jul 2, 2020


EKOS 1

Je viac než pravdepodobné, že obyvatelia mesta Stará Ľubovňa sa nevyhnú zvýšeniu poplatku za odpad. Fakty už teraz ukazujú, že rozpočet mesta schválený na rok 2019 na nakladanie s odpadom vo výške 360 000  eur nebude stačiť, pri plánovanom príjme z poplatku 248 000 eur.


A to aj vzhľadom k tomu, že sa ráta s navýšením cenníka služieb spol. EKOS za vývoz a zneškodňovanie odpadov. Podľa predpokladov bude suma fakturovaná zbernou spoločnosťou za rok 2019 minimálne vo výške 400 000 €. Navyše, nožnice medzi tým, koľko radnica vyberie od občanov a tým, koľko dopláca na odpad z mestského rozpočtu, sa neustále otvárajú. Aj Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý vykonal v meste kontrolu minulého roku odporúčal, aby mesto prerokovalo na zasadnutí MsZ problematiku miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vzhľadom na vývoj príjmov a výdavkov v odpadovom hospodárstve mesta. „Mesto každoročne dopláca na nakladanie s komunálnym odpadom z mestského rozpočtu sumu presahujúcu 100 000 eur ročne,“ uviedol Miroslav Pristáš z referátu životného prostredia MsÚ. Ako poukázal na konkrétnych číslach, tento doplatok ide pritom smerom hore, kým napr. v roku 2015 mesto dotovalo odpad sumou 108 603 €, v roku 2018 už doplatilo 114 495 €. A pre tento rok sa ráta, že sa rozdiel vyšplhá do výšky 150 000 €. Poplatok za odpad sa pritom ostatný raz zvyšoval o 1,09 € na rok a osobu, teda na sumu 19,34 €, v decembri 2017 s účinnosťou od 1. januára 2018. Ako ale už viackrát odznelo na pôde MsZ, Stará Ľubovňa má aj veľa úľav, ktoré sa každoročne vo výslednej sume zvyšujú, a teda znamenajú mínus pre rozpočet za odpad. Napr. v roku 2015 tento rozdiel (teda strata pre mesto) predstavoval sumu 41 881 €, v roku 2018 už 56 716 €.


Deficit prehlbujú aj neplatiči, kde ich je najviac a aké sú riešenia, sa dozviete v ĽN č. 12, ktoré bude v predaji do 1. apríla.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť

Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


Comments


bottom of page