top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Križovatka pri Dukle je neprehľadná

Križovatka v historickom centre mesta Stará Ľubovňa pri tzv. Dukle je náročná dlhodobo. Lievik, kde sa stretáva množstvo áut i chodcov, často spôsobuje problémy. Víziou mesta je čiastočné vylúčenie dopravy z centra po dobudovaní obchvatov, čo by mohlo napomôcť situácii. Nateraz však často aj vodiči musia dupnúť na pedál, keď náhle vybehne na priechod chodec.

Viac podnetov smeruje k tomu, že chodec prichádzajúci z Námestia sv. Mikuláša, ktorý chce prejsť na pešiu zónu, nevidí prichádzať auto zľava. Niektorí sa potom nebezpečne vykláňajú do vozovky. „Neuvažuje sa o umiestnení dopravného zrkadla v tejto lokalite?“ pýtajú sa.


STANOVISKO DOPRAVNEJ POLÍCIE

Požiadavka sa dostala aj na stôl dopravnej komisie mesta. „Bolo rozhodnuté, že umiestnenie dopravného zrkadla mesto nepovažuje za vhodné vzhľadom k tomu, že by sa niektorí chodci spoliehali len na výhľadové pomery tohto zrkadla,“ tlmočil nám závery riešenia Okresný dopravný inšpektorát (ODI) v Starej Ľubovni. Ako sa odborníci zhodli, týmto krokom by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky. „Zrkadlo z pohľadu chodca tu môže výrazne skresliť reálnu vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel,“ vysvetľuje dopravný inšpektorát okresného policajného riaditeľstva, ktoré v tomto úseku už dlhšie obdobie neeviduje žiadne udalosti v cestnej premávke s chodcami.


Foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 46 (8. december 2021)Comments


bottom of page