top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko zo zasadnutia MsZ

Updated: Jul 2, 2020

Odstúpil mestský poslanec Zasadnutie MsÚ vo štvrtok 23. februára začalo slávnostnejšie ako inokedy, predpísaným sľubom nového poslanca. Tým sa stal Peter Sokol, ktorý nahradil Štefana Kožuškaniča, ktorý sa písomne vzdal mandátu k 20. januáru tohto roku. Náhradník, ktorý ale nie je v poslaneckých laviciach nováčikom a zastáva aj post krajského poslanca, nastúpil za 1. volebný obvod. V ostatných voľbách získal po odstúpenom poslancovi najviac hlasov (661). Š. Kožuškanič pracoval aj v dozornej rade Slobytermu, jeho náhradníkom sa stal Jaroslav Marinčin. A v komisii športu pri MsZ a v rade školy v MŠ na Vsetínskej ulici prevzal jeho povinnosti P. Sokol (na fotografii). 

Sokol-slub

Kameň sa ťažiť nebude Spoločnosť GP-TRANS, s.r.o., Plavnica nebude ťažiť kameň v priestore Stará Ľubovňa – Marmon. Rozhodli o tom poslanci na ostatnom zasadnutí. Iba pripomenieme, že spoločnosť tam chcela ročne vyťažiť 50 tisíc ton stavebného kameňa počas 6-tich rokov. Mesto by získalo z nájmu ročne 2 tisíc eur plus za 1 km2 661 € ako úhradu za dobývanie priestoru. U poslancov ale prevážili obavy o životné prostredie, neželali si, aby sa ťažobnou činnosťou narúšal pokoj v prírode a ukrajovalo sa z lokalít na prírodnú rekreáciu, cyklotrasy i poľovnícke vyžitie obyvateľov mesta.


Školy by si mohli polepšiť Základné školy by si mohli zlepšiť vybavenie. Je tu šanca v rámci projektu získať maximálne 180 – 200 tisíc eur. 85 % tu tvoria zdroje EÚ, 10 % štátny rozpočet SR a 5 % žiadateľ, teda Mesto Stará Ľubovňa. Každá mestská škola má logicky záujem, konkrétne ZŠ na Levočskej ul. o fyzikálno-chemickú a počítačovú učebňu i dielňu (prvý návrh rozpočtu tu hovorí o sume vyše 137 tisíc  €), ZŠ na Komenského ul. si chce zdokonaliť učebne polytechnickej výchovy, fyziky a informatiky (rozpočet: takmer 146 tisíc €). V ZŠ Za vodou chcú vynoviť fyzikálno-chemickú učebňu, jazykové laboratórium a vybaviť pracovnú dielňu i kuchynku (takmer 134 tisíc €) a v ZŠ Podsadku majú záujem o zlepšenie technického vybavenia učebne biológie, počítačom podporovaného laboratória i multimediálnej učebne (vyše 85 tisíc €).


Známa je cena za mestské pozemky Po februárovom zastupiteľstve je už jasné, za akú cenu pôjdu do verejno-obchodnej súťaže nové parcely určené na výstavbu pod starým cintorínom. Ide o sedem pozemkov s výmerou od 548 do 763 m2. Predávať sa budú za vyvolávaciu cenu 29,5 €/m2, čo znamená, že do mestskej kasy pritečie minimálne 16 160 € (v prípade najmenšieho), resp. 22 508,5 € za najrozľahlejší pozemok. Záujemcovia o výstavbu však musia rátať s tým, že Mesto nepočíta s rozšírením miestnej komunikácie pre potreby zástavby. V budúcnosti sa s ňou ale uvažuje ako „obchvatovou“, alternatívnu cestou od Kauflandu na sídlisko Západ.

DSC_0953

bottom of page