top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Krátko z MsZ

Updated: Jul 27, 2020


DSC_0398

Prísnejšie na čierne stavby Poslanci požadujú viac kontroly v prípade čiernych stavieb v rómskej osade v Podsadku. Znepokojuje ich, že sa na stôl rokovaní dostane už žiadosť o odkúpenie pozemku pod nelegálnou stavbou. Chcú preto, aby sa zamedzilo takejto výstavbe skôr, zvlášť, že ide o lokality, ktoré môžu byť v budúcnosti nebezpečné. Tak ako to bolo v roku 2010, keď sa tam po povodniach zviezol svah a mesto dva domy sanovalo na vlastné náklady. Helena Musalová                                     


Menej sťažností občanov Písomné sťažnosti občanov klesli. A to výrazne – vyplýva to z informatívnej správy za rok 2017, ktorú na pôde MsZ prezentoval Ján Šidlovský. Kým v r. 2016 ich obyvatelia Starej Ľubovne podali až 16, vlani to boli len dve.  Prvá z nich – riešená ako opodstatnená, bola zameraná na zanedbanie údržby stromov a záhrady. Druhú – preskúmanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu, však poverený zamestnanec, spravidla z oddelenia vnútornej správy a služieb obyvateľstvu, vyhodnotil ako neopodstatnenú. „Navyše, z roku 2017 bola vybavená v zákonnom stanovenej lehote z roku 2016 jedna sťažnosť s výsledkom čiastočne opodstatnená,“ informoval kontrolór mesta. Čo sa týka petícií, na radnicu smerovala len jedna – zameraná na nesúhlas s vytvorením prístupu alebo povolenia na vybudovania prístupovej cesty vedúcej z Vansovej ul. do zadnej časti priemyselného dvora. V organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ, MŠ) nebola prijatá žiadna písomná žiadosť občanov orgánu územnej samosprávy. Mário Veverka 


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 9 (6. marec)


bottom of page