top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko z mesta

Updated: Jul 6, 2020


DSC_1128

Takmer 300 cezpoľných žiakov Mestské základné školy navštevujú aj žiaci z okolitých obcí. Sú to zväčša deti tých rodičov, ktorí do mesta dochádzajú autom za prácou, a tak žiakov zapíšu do škôl v Starej Ľubovni alebo si vyberú niektorú mestskú školu podľa pozitívnych referencií, resp. kvôli krúžkom v meste. A aj žiaci z blízkej Chmeľnice, kde je len ZŠ s 1. stupňom, a teda od 5. ročníka prichádzajú do mesta. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tak v školskom roku 2018/19 navštevuje aj 196 žiakov z okolitých obcí. Najviac, 89 ich je v ZŠ na Levočskej ulici, 83 v ZŠ na Komenského ulici a 24 cezpoľných žiakov majú v ZŠ Za vodou. A do jedinej cirkevnej školy v meste ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda takisto chodia aj deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v meste Stará Ľubovňa, takých tu majú presne 102. ZŠ v Podsadku má zas svoje špecifikum, a to, že viaceré deti z tejto prímetskej časti si plnia svoju školské dochádzku aj v Anglicku, pre tento školský rok ich je 34. Podobne je to aj v škôlkach, materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti navštevuje aj 32 detí z okolitých obcí.

btr

Viac žiakov po vyučovaní Zdá sa, že čoraz viac rodičov má záujem, aby po vyučovaní bolo o ich deti postarané v školskom klube detí. V tomto školskom roku tak bude tzv. družiny navštevovať 341 žiakov, čo je o 33 žiakov a jednu triedu viac ako vlani.


FOTO: Peter Šlosár


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 37 (9. október 2018)


Comments


bottom of page