top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Krátko z mesta

Updated: Jul 31, 2020


Krátko z mesta

Havarijná strecha na Družbe

O Obchodnom dome Družba sa hovorí už dlhodobo. V pláne bola jeho veľká rekonštrukcia, ktorá sa ale odsunula. Odklad však neznesie strecha, ktorá je v havarijnom stave a mesto sa nevyhne oprave za okolo 105 tisíc €. „Do konca roka s ňou nič robiť nebudeme z dôvodu poveternostných podmienok a nutnosti zrušiť verejné obstarávanie. V súčasnosti chceme podať projekt na Zdravotné stredisko na Družbe, v rámci ktorého by sme radi riešili aj otázku jej strechy,“ vyjadril sa k problému Aleš Solár, prednosta MsÚ. Ako ale doplnil, je dosť možné, že strechu bude musieť radnica vyriešiť ešte pred samotným projektom, keďže jej stav, najmä v časti nad knižnicou, je už alarmujúci.


Telocvične potrebujú investície Kým nedávno sa zriaďovateľ mestských škôl nádejal, že telocvične v ZŠ na Levočskej ul. a Za vodou zrekonštruuje cez projekt, teraz už je isté, že projekt neprešiel a mesto musí siahnuť do mestskej pokladnice, aby vyriešilo aspoň akútne požiadavky. Tou najpodstatnejšou je v ZŠ Levočská šmýkajúca sa palubovka. „Tu máme vyčlenených 20 000 € na budúci rok v rámci Rozvojového programu mesta na opravu palubovky telocvične,“ podotkol prednosta MsÚ Aleš Solár. Tu sa pristúpi k položeniu novej vrstvy palubovky na pôvodnú. A čo sa týka ZŠ Za Vodou, tam je oveľa akútnejší stav s havarijnými oknami. „V jari sa tu preto chceme pustiť do výmeny okien a opravy jednej strechy. Telocvičňu budeme riešiť až následne,“ dodal prednosta MsÚ.


Článok bol publikovaný v ĽN č. 43 (20. november 2018)


bottom of page