top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Kosenie je povinné! Pre koho?

Updated: Jul 29, 2020


Aprílové počasie zabrzdilo v rozkvete jarnú prírodu, nezastavilo však každoročné úpravy verejných plôch zelene v meste. Spoločnosť EKOS, s.r.o., tak má už prvé jarné kosenie za sebou.

????????????????????????????????????

Mesto si objednáva každoročne za 44 tisíc eur služby kosenia plôch vo svojom vlastníctve u správcu verejnej zelene. Mestská firma Ekos sa tak stará o zhruba 28 hektárovú plochu. „Tak ako po iné roky máme k dispozícii dve traktorové kosačky a päť strunových, s ktorými sa kosí ručne. Samozrejme, sú plochy v meste, ktoré sú viac frekventované a kosia sa častejšie, ale viac-menej postupujeme podľa objednávky mesta na daný rok,“ vysvetlil za spoločnosť Ekos Milan Sivuľka zo Strediska lesného hospodárstva a verejnej zelene. Počet kosieb, ich začiatok a koniec, ako aj postup i spôsob kosenia tiež veľmi závisia od počasia, finančných prostriedkov na to určených, prevádzkového vybavenia a technického stavu strojov a zariadení. „Najhoršie na kosenie sú plochy, kde sú parkovacie miesta. Aby nedošlo k poškodeniu áut, musíme v týchto miestach naťahovať určité zábrany alebo plachty. Jednoduché kosenie nie je ani okolo panelákov, kde treba dávať pozor na pivničné okná,“ dodal M. Sivuľka. A to nie je všetko. Pokosenú trávu treba aj pohrabať, naložiť a odviezť do kompostárne, kde sa z nej vyrába kompost. Na celej tejto procedúre, od začiatku až do konca, sa podieľa viac ako 12 pracovníkov firmy.


KOSÍ NIELEN EKOS

????????????????????????????????????

O mestské plochy sa tak od mája stará Ekos. Tie ostatné, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, sú povinní na vlastné náklady udržiavať samotní majitelia. „V Starej Ľubovni platí VZN č. 57 o zeleni a ochrane drevín na území mesta, to znamená, že každý vlastník, správca či nájomca pozemku je povinný si zabezpečiť údržbu a správu svojich zelených plôch, a teda vykosiť trávu minimálne dvakrát ročne alebo, ak je bylinný porast vysoký 30 centimetrov,“ upozornil Miroslav Pristáš z Referátu životného prostredia MsÚ. Ako pokračoval, problémom ale môže byť to, keď si niektorí ľudia neplnia svoje povinnosti. „Potom vznikajú susedské spory a sťažnosti na mestskom úrade z dôvodu nevykosenia, zaburinenia, obťažovania susedov vysokou trávou, výskytom hmyzu a podobne. Chceli by sme preto občanov mesta vyzvať, aby sa starali o svoje pozemky a aby nedochádzalo k zaburineniu a prerastaniu trávnatých porastov v zastavanej časti mesta. Kontrolu bude pravidelne vykonávať Referát životného prostredia MsÚ,“ dodal M. Pristáš.

????????????????????????????????????

V uplynulých dňoch sa kosilo aj na sídlisku Západ. Aj keď sa postupuje podľa harmonogramu Mesta, do úvahy sa berú aj podnety občanov, ktoré sa spoločnosť Ekos snaží hneď riešiť. Pre zaujímavosť, vlani sa zelené plochy na sídliskách kosili trikrát a frekventovanejšie mestské päť až šesťkrát.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 20/2017 (23. mája 2017)


댓글


bottom of page