top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

KORONAVÍRUS: Nakazeného zatiaľ nemáme, podozrení bolo niekoľko

Updated: Jun 25, 2020


001

Uplynulý týždeň bol, čo sa týka opatrení a nariadení kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii, najvážnejší. Každým dňom pribúdali tak mestské, ako i vládne opatrenia. A to v súvislosti s nakazenými, k pondelku 16. marca ich je 61 v republike. V Starej Ľubovni, v meste i okrese, sa zatiaľ žiaden prípad nepotvrdil.


„Zo štyroch vzoriek, ktoré boli odoslané z nášho okresu do laboratória, nemáme potvrdenú prítomnosť koronavírusu,“ povedal z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni Štefan Slivko (na fotografii), poverený zastupovaním RH a GTSÚ. Tunajší hygienici naďalej preverujú všetky hlásenia, napr. aj o podozrivých príchodoch ľudí zo zahraničia, ktorí musia rešpektovať 14-dňovú karanténu. Nedodržanie nariadenia sa môže aj sankcionovať pokutou 1 659 € a hrozí aj väzenie. „Ľudia nám môžu nahlasovať takéto prípady,“ povedal zástupca tunajšieho úradu verejného zdravotníctva a zdôraznil, „disciplína, disciplína, disciplína – to je to, čo nám v tejto situácii môže najviac pomôcť. Keď nechcem byť sám ohrozený, musím sa rovnako správať ja – neohrozovať nikoho.“


Obyvatelia sa v týchto dňoch dožadujú aj vyšetrenia na koronavírus, ktoré by si sami zaplatili. Zatiaľ taká možnosť neexistuje, ale v krátkom čase môžu takúto službu poskytovať súkromné laboratóriá. Správne dodržiavanie hygienických opatrení je ale v týchto dňoch najzákladnejším postojom. V Starej Ľubovni rovnako ako inde však obyvatelia rúška ani dezinfekčné roztoky v lekárňach nekúpia. „Zatiaľ ich nemáme a nevieme odhadnúť vývoj situácie v tomto smere,“ povedala Alena Straková z lekárne VIVA. Podobne ako iné lekárne zažívajú v týchto dňoch veľký nápor ľudí žiadajúcich aj vitamíny a lieky proti horúčke.


Treba rešpektovať nariadenia


Po vyhlásení mimoriadnej situácie vládou republiky vo štvrtok 12. marca a krízovej v nedeľu 15. marca platia prísne opatrenia a pribúdajú ďalšie. „V piatok sme mali zasadnutie na okresnom úrade, snažíme sa spoločne koordinovať situáciu, sme v úzkom kontakte s nemocnicou a ostatnými úradmi. Momentálne sa snažíme zabezpečiť opatrovateľskú službu a vybaviť ochrannými pomôckami mestskú políciu, poriadkovú službu… Takisto sme od pondelka vydali povinnosť vstupu do autobusov mestskej dopravy iba v rúškach a výstupu strednými a zadnými dverami,“ informoval nás Ľuboš Tomko, primátor Starej Ľubovne o krokoch  samosprávy, ktorá ponúka prostredníctvom odd. sociálnych služieb a opatrovateľskej služby aj možnosť zabezpečenia nevyhnutného nákupu (potravín, liekov, drogérie) pre seniorov, resp. ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. O túto pomoc môžu požiadať na t. č. 052/43 15 251, resp. 052/43 15 253.


V mimoriadnom režime pracujú úrady, inštitúcie, treba si všimnúť ich obmedzenia na ich webových stránkach. A čo sa týka nemocnice, okrem zrušenia návštev sa od piatka ošetrujú na lôžkových ambulanciách a lôžkových odd. len akútni pacienti.


A najdôležitejšie je kontaktovať pri príznakoch ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy a kĺbov spojených s pozitívnou cestovateľskou anamnézou vyloženie telefonicky svojho všeobecného lekára alebo ambulanciu pohotovostnej služby. Treba tiež sledovať vývoj situácie, nariadenia štátu i mesta. Odpovede na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 sa dajú získať na stránkach: www.uvzsr.sk a www.vzsl.sk.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách 10/2020 (17. utorok 2020)

bottom of page