top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Komu sme dnes pomohli, ak sme si pripli žltý narcis?

Liga proti rakovine aj tento rok organizuje najväčšiu celoslovenskú finančnú zbierku Deň narcisov. Tentoraz dobrovoľníci v žltých tričkách zaplavia naše mesto, ale i celé Slovensko, 20. apríla 2023. Pridáte sa aj vy a podporíte onkologicky chorých?

Tento rok sa táto asi najznámejšia zbierka na Slovensku koná už po 27-krát. Pripnutím žltého narcisu a prispením ľubovoľnej finančnej čiastky do pripravených schránok alebo priamo na číslo účtu Ligy proti rakovine môžete podporiť mnohé projekty, ktoré slúžia onkologicky chorým a ich rodinám. Z výťažkov minuloročných zbierok čerpali aj onkopacienti z nášho regiónu.


Viac ako 10-tisíc

Presne 10 139 dobrovoľníkov sa po celom Slovensku zapojilo do zbierky Ligy proti rakovine (LPR) v minulom roku a podarilo sa im, spolu s peniazmi od ďalších spolupracujúcich organizácií a darcov, vyzbierať celkovo 898 259,65 eur, čo je úctyhodná suma.

Finančné prostriedky boli použité na rôzne účely. Tak napríklad to bolo na Onkoporadňu – ide o bezplatné telefonické a e-mailové poradenstvo 7 dní v týždni pre onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov (na tel. linke 0800 11 88 11, poradna@lpr.sk) poskytované odborníkmi z rôznych oblastí: onkológovia, psychologické, právne, sociálne, výživové poradenstvo. Zo zbierky sa kryli aj programy a projekty pre onkologických pacientov združených v organizačných zložkách LPR naprieč Slovenskom, hradili sa Relaxačné a Rodinné týždňovky pre onkologických pacientov a ich rodiny, aktivity a programy rôzneho druhu (rehabilitácie, poradenstvo, edukácia, voľnočasové aktivity...) v centrách pomoci LPR Bratislava, Košice, Martin a prevádzka centier.


Pomoc v hmotnej núdzi

Pre sociálne slabšie skupiny vybraných onkologických pacientov bol vďaka zbierke poskytnutý jednorazový finančný príspevok pre pacientov v hmotnej núdzi. Je to aj z dôvodu, že po oznámení onkologickej diagnózy musia pacienti podstúpiť liečbu a prichádzajú o mzdu, čo je v mnohých prípadoch náročné. Čoraz viac sa rakovina týka aj mladších ročníkov, mladých otcov a mám, ktorí sa kvôli liečbe nedokážu dostatočne postarať o svoje rodiny a potrebujú pomoc, fyzickú, psychickú, ale aj finančnú.

Napomáha im aj Sieť onkopsychológov, teda psychosociálne poradenstvo po celom Slovensku, ktoré je tiež hradené zo zbierky Deň narcisov. Táto Sieť je určená aj príbuzným onkopacientov alebo pozostalým, ktorí kvôli rakovine prišli o svojich blízkych.


V Bratislave a Košiciach

LPR umožňuje najmä rodičom detských onkologických pacientov bezplatne sa ubytovať v špeciálnom zariadení počas toho, ako ich deti podstupujú v nemocnici náročnú liečbu, aby im v prípade, že nemôžu byť s nimi hospitalizovaní, boli aspoň takto nablízku. Keďže kvôli liečbe prichádzajú z celého Slovenska, nemusia si platiť drahé hotely či nájmy, ale vďaka Dňu narcisov sa na pár dní či týždňov, počas hospitalizácie svojho dieťaťa, ubytujú práve v týchto zariadeniach, čo im tiež šetrí financie.


Bez Evy Sirackej

Tento ročník Dňa narcisov má aj smutný rozmer. Po prvýkrát sa uskutoční bez zakladateľky Ligy proti rakovine, doktorky Evy Sirackej, ktorá nás vo februári tohto roka opustila v úctyhodnom veku 96 rokov. Jej odkaz a vízia pomoci onkologickým pacientom, ktorým zasvätila celý svoj život, však žije ďalej.

Keď teda 20. apríla uvidíte okolo seba dobrovoľníkov so žltými narcismi, pridajte sa aj vy. Podporíte možno svojich blízkych, známych, ktorí onkologickým ochorením trpia.

Prispieť je možné aj priamo cez stránku Ligy proti rakovine www.lpr.sk

Dagmar Baluchová

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 15, 19. apríla 2023)


bottom of page