top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Cesta na Zámockej v smere na hrad dostala štýlový vzhľad

Updated: Jun 25, 2022

Pred viac ako rokom dostala nový šat cesta na Ľubovniansky hrad, do ktorej kraj investoval 359-tisíc eur. Tentokrát prišli na rad rekonštrukcie chodníkov a verejného osvetlenia pod záštitou mesta.

Na Zámockej ulici momentálne prebieha modernizácia uličného priestoru, v rámci ktorej sa uskutočňuje rekonštrukcia chodníka, ktorého pôvodný povrch bol v nevyhovujúcom technickom stave, pričom bol jeho priechod už problémový. „Rekonštrukcia pozostáva z osadenia nových parkových obrubníkov, realizácie podkladových vrstiev a kladenia zámkovej dlažby,“ uviedol Michal Žid, referent dopravy mesta Stará Ľubovňa.


Niektoré úseky už dostali finálnu podobu

S rekonštrukciou chodníka a verejného osvetlenia v úseku okolo vojenského tábora sa začalo už minulý rok a finálnu podobu dostal už aj posledný úsek od parkoviska smerom k hradu. V týchto častiach sú už dokonca zrealizované aj spätné úpravy zelených plôch. „Veľmi pozitívne hodnotíme sprístupnenie chodníkov a osvetlenia až k hradu Ľubovňa. Zvyšujú bezpečnosť našich návštevníkov, ako aj estetický vzhľad prostredia hradu a skanzenu, a to, aké pocity zanechá u našich turistov návšteva hradu a skanzenu, je aj pozitívnym obrazom pre Starú Ľubovňu,“ opísala Otília Barlíková, z oddelenia marketingu Ľubovnianskeho hradu a múzea.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v hlavnej časti Zámockej ulice prebiehala v jari tohto roku súbežne s rekonštrukciou NN rozvodov, ktorú zabezpečovala spoločnosť VSD, a.s.

Aktuálne sa ešte dokončuje kladenie dlažby od križovatky s ulicou Popradskou a realizujú sa aj podkladové vrstvy na úseku chodníka pod Kalváriou. Takto by mala postupne prebehnúť modernizácia spevnených plôch na celom úseku Zámockej ulice.


Jana Blašková, foto: autorka

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 23 (15. jún 2022)


Comentarios


bottom of page