top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Komisia navrhla prehodnotiť odmeny

Updated: Jul 2, 2020


DSC_0075

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) v Starej Ľubovni zrealizoval vlani 123 obradov. A to nielen povinných, zákonom stanovených, ako je štátny sobáš a štátny pohreb, ale aj pri rôznych významných kultúrnych a spoločenských udalostiach.


„V celoslovenskom meradle má ZPOZ to najlepšie meno, čo dokazuje nielen na obradoch a slávnostiach v rámci mesta, ale aj na krajských a celoslovenských prehliadkach, seminároch a konferenciách. Aj v roku 2018 porota na celoslovenskej prehliadke programov ZPOZ Dieťa je dar v Sliači zaradila náš obrad Stužková slávnosť medzi najlepšie,“ pripomenula vedúca odd. kultúry Eva Kollárová, ktorá, podobne ako aj ďalší členovia ZPOZ zo Starej Ľubovne, získala od Ústrednej rady ZPOZ za svoje aktivity a činnosť niekoľko najvyšších zpozáckych ocenení a vyznamenaní. Za ostatné môžeme spomenúť aj Zlaté srdce 2018, ktoré ústredná rada udelila 10 osobnostiam a medzi ocenenými bola aj členka staroľubovnianskeho ZPOZ-u Janka Lukáčová.


Náročná príprava Činnosť ZPOZ v roku 2018 zabezpečovalo 35 členov. Primátor mesta a päť poslancov poverených MsZ vykonávať obrady určené zákonom a obrady organizované mestom a ďalší členovia. Najpočetnejšiu skupinu tvorí spevácka a hudobná zložka (13), recitátori (9) a matrikárky (3), organizátori (3) a jedna scenáristka a režisérka. „Našou veľkou devízou je participácia mladých ľudí na jednotlivých obradoch. Ako zásadná sa v tomto prípade javí spolupráca so Základnou umeleckou školou Jána Melkoviča, ktorá je liahňou mladých talentov – hudobníkov, spevákov, recitátorov a autorov poézie,“ pripomenula E. Kollárová. Pri určovaní odmien sa ZPOZ riadi Poriadkom odmeňovania mesta, ktorý stanovuje 6 € pre jedného účinkujúceho za jeden obrad trvajúci priemerne 45 minút. Komisia vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu odporúčala MsZ prehodnotiť toto odmeňovanie a zvýšiť sumu na 15 € za jeden obrad. Aj niektorí poslanci načrtli, že táto suma je prinízka. Upravila sa dokonca smerom nadol v roku 2013 v zmysle Memoranda o konsolidácii verejných financií a neskôr bola navýšená len o valorizáciu. Práca v ZPOZ-och je pritom náročná na víkendové a večerné hodiny, pracovníci mesta pri obradoch uplatňujú individuálny prístup. „Obrady sa často pripravujú jednotlivým klientom na mieru, to znamená, že na obrad, najmä individuálny, sa píše osobitný scenár na základe podkladov dodaných od prijímateľov obradu. Príprava takéhoto podujatia je náročná na čas a zber údajov. Napriek tomu spätná väzba potvrdzuje, že je to správna cesta,“ dodala vedúca odd. kultúry. Či sa na to všetko bude prihliadať a prehodnotí sa odmena členov ZPOZ, sa tak zrejme uvidí na ďalších rokovaniach MsZ.              


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 10 (12. marec 2019)

Comments


bottom of page