top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kolačkov má prvý "smart" kostol v našom okrese

Updated: Mar 19, 2021

Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v obci Kolačkov začali rekonštruovať pred troma rokmi. Pamiatka postavená v gotickom slohu je dnes po intenzívnych prácach v úplne novom šate. Ako celý proces prebiehal a v čom spočívali jeho neprehliadnuteľné etapy, nám z prvej ruky objasnil miestny kňaz Róbert Gurčík.

Farár Róbert Gurčík: „V spojitosti s chrámom som sa vždy riadil pravidlom – Radšej ošumelý, ale plný, ako by mal zlaté kľučky, ale bol by prázdny.“


Farnosť v malebnej obci Kolačkov, v náručí Levočských vrchov sa, okrem iného, môže pochváliť deviatimi kantormi, pol stovkou miništrantov či 54 aktívnymi lektormi.


DYNAMICKÝ IMPULZ

„V čase, keď som prišiel do tejto farnosti, našiel som kostol s tvárou smutnou a opotrebovanou, vedel som preto, že rekonštrukcia je viac než potrebná, avšak myšlienku opráv som plánoval zrealizovať až o pár rokov neskôr. V spojitosti s chrámom som sa vždy riadil pravidlom – Radšej ošumelý, ale plný, ako by mal zlaté kľučky, ale bol by prázdny. A Kolačkov milo vyniká aj tým, že spomedzi očí uprených na oltár väčšina vždy patrí mládeži, takže o zastúpenie veriacich nebola núdza,“ rozhovoril sa R. Gurčík.

Náhla zmena vyhliadok prišla až pred tromi rokmi, pár minút pred začatím obradov na Veľký piatok, kedy odpadla časť rímsy z vrcholu kostolnej veže nad hlavným oltárom priamo pred vchod. „Stav chrámu začal byť život ohrozujúci, keďže v tejto vonkajšej oblasti zvyčajne stojí hŕstka ľudí a bolo nemysliteľné, aby sa podobná udalosť zopakovala počas liturgie. Rekonštrukcia bola nevyhnutná.“POČIATKY V ZNAMENÍ BÁDANIA

Otec duchovný podotkol, že neexistuje jednoliaty návod obnovenia, vzhľadom k tomu, že každý kostol má vlastnú históriu. Rovnako ten kolačkovský, do ktorého podoby sa v minulosti viackrát necitlivo zasahovalo a len niektoré pôvodné aspekty pretrvali. „Kostol bol zanedbaný, preto bola potrebná sanácia celého mobiliáru i nehnuteľných častí okrem strechy, inými slovami, od stien až po sochy. Obnovovali sa len veci, ktorými farnosť disponovala, medzi najstaršie pamiatky patrí Oltár sv. Anny a sochy Panny Márie a Jozefa pod víťazným oblúkom.“

Svoje opodstatnenie v previazaní s dejinami mali i prvotné objavné fázy: „Prv než sa pristúpilo k opravám, museli sa vykonať výskumy, a to architektonicko-historický, archeologický a dendrologický, pri ktorom sa, napríklad navrtávali konštrukcie a zisťoval sa vek najstaršieho dreva v kostole prostredníctvom letokruhov. Našťastie, nenastali komplikácie a mohlo sa pokračovať komplexnou obnovou, ktorej úvod tkvel v odvodnení budovy a v odstránení oplotenia,“ priblížil kňaz. Počas chodu reparácií bola na piedestáli vždy vízia toho, aby sa kostol stal dominantou.


AJ KOSTOL MÔŽE BYŤ „SMART“

Onedlho sa pristúpilo k prácam v interiéri. „Pribudlo podlahové kúrenie, nová dlažba, okná s vitrážou zobrazujúce Poslednú večeru, vzkrieseného Krista, ale aj budúcich blahoslavených,“ poznamenal R. Gurčík.

Náplňou vnútrajška sa stali taktiež nové lavice a pretransformované vnútorné schodisko na chór, ktoré bolo pôvodne situované za múrmi. „Postupne prišlo na rad osadenie víťazného oblúka, elektroinštalácia, vzduchotechnika, nové ozvučenie a sakristia, vytvorenie technického priestoru či miestnosti pre miništrantov. Dôležité bolo osvetlenie, ktoré dotvára mozaiku pocitov pri slávnostiach a rorátnych sv. omšiach,“ pokračoval správca farnosti.

Za zmienku nepochybne stojí to, že kostol v Kolačkove je prvý “smart“ kostol v okrese. Znamená to, že podlieha automatizácii otvárania, zatvárania, vetrania, sám sa zasvieti i zhasne. „Od začiatku sme stáli aj pred víziou zväčšenia kapacity a po náročnom dohadovaní s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove nám bolo dovolené rozšíriť chór a pristavať ku kostolu kaplnku,“ dodal na margo prvotných predstáv ozdravenia chrámu.


POMOCNÁ RUKA

Kňaz retrospektíve zisťuje, kto mu v čase realizácie nápadu najviac pomohol: „Jednoznačne miestni podnikatelia a miestna samospráva, ktorá nás každý rok výrazne podržala, nielen symbolickým darom, ale skutočnou mierou pomoci. Veľkú snahu prejavili i samotní veriaci, ktorých súdržnosť a záujem sa prejavili v darovaní vlastného času a štedrých milodarov na bohumilé účely. Občas mi zíde na um, že azda najpomalší prvok som bol ja (smiech – pozn.).“

Hoci nabral chrám za ten čas výrazne viditeľnejšie kontúry, úpravy ešte nekončia. Hlavný oltár čaká, ruka v ruke s patinovaním, rozšírením prejde aj rekonštrukcia podľa dobových fotografií a organ. „Posledné tri roky boli veľmi náročné, no na druhej strane cítim radosť z toho, že malá svojrázna dedinka akou Kolačkov nepochybne je, dokázala s takou vervou v dnešných časoch, ktoré nie sú naklonené cirkvi, zveľadiť kostol na takú úroveň, aby bol dominantou farnosti či obce,“ uzavrel pozitívne naladený kňaz Róbert Gurčík.


Alexandra Chamillová, foto: archív farnosti Kolačkov


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 9 (10. marec 2021)

VYDANIE ČLÁNKU PODPORILA OBEC KOLAČKOVbottom of page