top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Koľko zarobia mestskí poslanci?

Updated: Jul 6, 2020


DSC_0875

Na účtoch budúcich poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) v Starej Ľubovni pristane od 1. januára 2019 raz za polrok suma 429 €. Doteraz to bolo 367 €, odmena sa upravovala na ostatnom zasadnutí 20. septembra, a to po 6-tich rokoch v súvislosti so zosúladením novelizácie zákona.


Odmena viceprimátora Rovnako aj výška odmeny (štvrťročná) pre zástupcu primátora, nazývaného viceprimátor. Od nového roka tak dostane zástupca primátora (vyberá si ho primátor na prvej ustanovujúcej schôdzi nového MsZ) ¼ mesačného platu primátora mesta bez navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny (doteraz to bolo 1215 € štvrťročne).


Prilepšenie k poslaneckej odmene Niektorí poslanci sú aj členmi mestskej rady a komisií pri MsZ (zvolí si ich nový „mestský parlament“), a preto si k polročnej odmene prilepšia o odmenu za túto prácu. Člen mestskej rady tak k polročnej poslaneckej odmene dostane 43 € (doteraz 35 €) za jedno zasadnutie, ktoré ale musí trvať minimálne dve hodiny a členovia jednotlivých komisií (momentálne ich je 6 s predsedami a 46-timi členmi) dostanú 15 € (doteraz 10 €), predseda komisie 24 € (do 1. januára to bude 18 €) v ročnej výplate za jedno zasadnutie (min. 2 h). Všetky odmeny sa krátia v prípade neospravedlnených absencií na zasadnutiach. Mestské zastupiteľstvo zasadá každý druhý mesiac, teda 6-krát ročne na svojom riadnom zasadnutí a osobitne podľa potreby a na zvolanie primátora na mimoriadnom rokovaní. V priemere je to okolo 10 zasadnutí ročne. Tie trvajú zväčša od 6 do 10 hodín. Sú ale aj témy, kde sa takpovediac mestské plénum „zasekne“ a rokovanie sa výrazne predĺži. Funkcia poslanca nemá vplyv na jeho zamestnanie a zamestnávateľ ho musí uvoľniť z práce v čase zasadania MsZ.


Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 36 (2. október 2018)


Comments


bottom of page