top of page
  • Mário Veverka

Kde môžu psy?

Updated: Aug 6, 2020


DSC_0238

Celkom štyri nové znenia Všeobecne záväzných nariadení (VZN) schválili na ostatnom zastupiteľstve mestskí poslanci. Kým však u odpadoch, školských obvodoch a príspevkoch na stravu šlo o mikroskopické zmeny, to o chove a držaní psov zmenilo svoju tvár výraznejšie. Prečo a ako konkrétne už poodkrýva vedúca odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstva MsÚ Katarína Železníková.


Poďme najskôr k dôvodom, ktoré vás viedli k úpravám VZN č. 42. Predpokladám, že za tým nestála len novelizácia zákona o psoch. – Určite nie. Vzhľadom k tomu, že v auguste 2018 bola skolaudovaná cyklotrasa v smere Stará Ľubovňa – Hniezdne, bolo v záujme mesta upraviť VZN tak, aby bola zachovaná bezpečnosť cyklistov a inline korčuliarov. Preto sa z neho vyňal voľný pohyb psov v okolí rieky Poprad, a to je vlastne aj najvýznamnejšia zmena VZN. Aktuálne je teda, mimo extravilánu, povolený voľný výbeh psov len v okolí riečky Jakubianka a od križovatky Okružnej ul. s Letnou, smerom na nový cintorín. Čo je, ako potvrdia aj samotní psičkári, pravdepodobne málo. A pre niektorých i ďaleko. – Určite by bolo dobré túto lokalitu nahradiť, no momentálne mesto nedisponuje bezpečnými pozemkami na venčovisko. A to sú? – Napríklad také, ktoré sa nenachádzajú v blízkosti ciest, kde by mohlo dôjsť k vbehnutiu zvieraťa na vozovku. Aha. Vrátim sa ešte späť k cyklotrase. Chápem teda správne, že vstup so psom je tam síce naďalej povolený, ale nie na „voľno“? – Presne tak. Ísť tam môžu i naďalej, avšak za rovnakých podmienok ako v meste – t.z., že musia byť na vôdzke. Čo sa týka ďalších významných zmien, z VZN sa tiež vyňal zákaz uviazania alebo ponechanie samých psov bez uviazania pred obchodmi a tiež zákaz ich vstupu do prevádzok. V tomto prípade si môžu majitelia obchodov a zariadení spoločného stravovania sami určiť, či vstup zo psom zakážu alebo nie. No a poslednou úpravou je, že tieto zvieratá už môžu cestovať mestskou autobusovou dopravou. Samozrejme, aj tam musia byť stále na vôdzke.


Či však v MAD musia mať náhubok, aká pokuta hrozí tým, ktorí po svojich miláčikoch nechávajú na zemi exkrementy a mnoho ďalších užitočných informácií nájdete v aktuálnom čísle ĽN (15), ktoré je v predaji do 20. apríla  2019.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov. Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. 

Comments


bottom of page