top of page
  • Mário Veverka

Kde môžu psy?

Updated: Aug 6, 2020


DSC_0238

Celkom štyri nové znenia Všeobecne záväzných nariadení (VZN) schválili na ostatnom zastupiteľstve mestskí poslanci. Kým však u odpadoch, školských obvodoch a príspevkoch na stravu šlo o mikroskopické zmeny, to o chove a držaní psov zmenilo svoju tvár výraznejšie. Prečo a ako konkrétne už poodkrýva vedúca odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstva MsÚ Katarína Železníková.Poďme najskôr k dôvodom, ktoré vás viedli k úpravám VZN č. 42. Predpokladám, že za tým nestála len novelizácia zákona o psoch. – Určite nie. Vzhľadom k tomu, že v auguste 2018 bola skolaudovaná cyklotrasa v smere Stará Ľubovňa – Hniezdne, bolo v záujme mesta upraviť VZN tak, aby bola zachovaná bezpečnosť cyklistov a inline korčuliarov. Preto sa z neho vyňal voľný pohyb psov v okolí rieky Poprad, a to je vlastne aj najvýznamnejšia zmena VZN. Aktuálne je teda, mimo extravilánu, povolený voľný výbeh psov len v okolí riečky Jakubianka a od križovatky Okružnej ul. s Letnou, smerom na nový cintorín. Čo je, ako potvrdia aj samotní psičkári, pravdepodobne málo. A pre niektorých i ďaleko. – Určite by bolo dobré túto lokalitu nahradiť, no momentálne mesto nedisponuje bezpečnými pozemkami na venčovisko. A to sú? – Napríklad také, ktoré sa nenachádzajú v blízkosti ciest, kde by mohlo dôjsť k vbehnutiu zvieraťa na vozovku. Aha. Vrátim sa ešte späť k cyklotrase. Chápem teda správne, že vstup so psom je tam síce naďalej povolený, ale nie na „voľno“? – Presne tak. Ísť tam môžu i naďalej, avšak za rovnakých podmienok ako v meste – t.z., že musia byť na vôdzke. Čo sa týka ďalších významných zmien, z VZN sa tiež vyňal zákaz uviazania alebo ponechanie samých psov bez uviazania pred obchodmi a tiež zákaz ich vstupu do prevádzok. V tomto prípade si môžu majitelia obchodov a zariadení spoločného stravovania sami určiť, či vstup zo psom zakážu alebo nie. No a poslednou úpravou je, že tieto zvieratá už môžu cestovať mestskou autobusovou dopravou. Samozrejme, aj tam musia byť stále na vôdzke. A s náhubkom… – Nie, ten musia mať len nebezpečné psy. Teda také, ktoré v minulosti pohrýzli, prípadne poranili človeka bez toho, aby boli samé napadnuté alebo vyprovokované. Za osem rokov sme ale takéto rozhodnutie vydali len jeden jediný raz. Do potravín a reštaurácií sa teda so psom bude dať dostať. No VZN konkretizuje ďalšie miesta, kde je ich vstup stále zakázaný. Myslím, že napr. u kostolov, zdravotníckych alebo kultúrnych zariadeniach sa dodržuje, čo sa však nedá povedať o ihriskách. Občas sa totiž stáva, že tam mamička príde nielen s dieťaťom, ale i so štvornohým miláčikom. A tvrdí, že výkaly zbiera. – Napriek tomu tam psy nemajú čo robiť. Olizujú totiž kamienky, močia do trávy, môžu im vypadávať chlpy… Jednoducho, detské ihriská, pieskoviská ani športoviská nie sú pre nich. Dobre, poďme teraz k sankciám. Kedysi bolo možné uložiť pokutu za to, že človek, ktorý psa venčil, nemal pri sebe „sáčok“ na výkaly. Nové VZN to ale takto nedefinuje… – Pravdupovediac, kontrolovať majiteľa psa, či má vrecko na exkrementy, bolo trochu diskriminačné. Pes totiž nemusel vykonať potrebu. Naďalej však platí, že ak znečistí verejné priestranstvo, je osoba, ktorá ho vedie, povinná znečistenie bezodkladne odstrániť a vhodiť ho iba do nádob na to určených. Takže určite nie na zmesový komunálny odpad. Predsa len, pozostatky výkalov na chodníkoch a trávnikoch ale hovoria o tom, že tak všetci zďaleka nerobia. Čo by teda mali robiť občania, ktorí si všimnú, že niektorí zo psičkárov nechávajú výlučky svojich miláčikov na zemi? – Zavolať mestskú políciu a bude sa to riešiť priestupkovo. Nemusia mať teda žiadnu obrazovú dokumentáciu – fotografiu, video?    – Nie, len musí byť, ako svedok, prítomný ten, kto MsP zavolal a ten, ktorý priestupok spôsobil. Následne sa píše o udalosti úradný záznam. A ignorant môže dostať pokutu… – … až tridsaťtri eur. Tak, ako v prípade iného porušenia VZN – t.j. nerešpektovanie zákazu vstupu či neuhradenej známke. Pokiaľ ale zviera napadne človeka, tam sa dá, v zmysle zákona o chove psov, uložiť do výšky 165 €. Na záver chcem ešte podotknúť, že „štyridsaťdvojka“ je teraz podstatne štíhlejšia než predchádzajúca. Len náhoda? – Skôr zámer zjednodušiť jej znenie a priblížiť ho tak ľudom. Pretože čím je napísaného textu viac, tým je to chaotickejšie. A čo si od upraveného VZN sľubujete? – To, že ľudia budú disciplinovanejší a budú exkrementy po svojich miláčikoch zbierať.


Článok bol publikovaný v ĽN č. 15 (16. apríla 2019)


Comments


bottom of page