top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Kam pôjdu deti zo zrušenej ZŠ v Mníšku n/Popradom?


Viaceré obecné školy bojujú s demografiou a nie všetky vedia udržať pri živote základné školy. Dotklo sa to aj obce Mníšek nad Popradom, kam chodili aj žiaci z obcí Kremná a Hraničné. V septembri už obecná škola svoje brány neotvorí a jej žiakov, takpovediac, prichýli Stará Ľubovňa.


Obec sa ale musí postarať o to, aby jej žiaci mali kde plniť povinnú školskú dochádzku, a tak medzi jednotlivými obcami a Mestom Stará Ľubovňa boli uzatvorené aj dohody o zriadení spoločného školského obvodu. Podľa nich tak školákom z Mníška nad Popradom a Kremnej bude prislúchať Základná škola na Levočskej ulici a ZŠ na Komenského si rozšírila svoj rajón o obec Hraničné. Neznamená to ale, že všetky deti musia chodiť do tejto pridelenej školy, výber je na rodičoch a je dobrovoľný. Môžu a nemusia sa držať rajonizácie. A to sa už aj ukázalo, z okolo 40-tky detí zo zrušenej školy, by malo do mestských škôl chodiť šesť žiakov (4 na Levočskú a dve na Komenského). Ostatné si vybrali cirkevnú školu ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda.


Aj mesto má limity Aj keď sa mestská samospráva môže tešiť v čase demografického poklesu z nových cezpoľných, ako podotkol primátor Ľuboš Tomko, „takáto spolupráca má isté hranice, ak by sa zrušili dve-tri školy v okrese, nevedeli by sme to riešiť.“ Ako ďalej poznamenal primátor, zriaďovateľ má skôr záujem o doplnenie už existujúcich tried, ako o vytváranie nových. Napokon aj nateraz do staroľubovnianskych škôl chodí okolo 200 cezpoľných z rôznych obcí, sú to zväčša deti tých rodičov, ktorí do okresného mesta dochádzajú denne za prácou. Najviac ich už tradične má ZŠ na Levočskej ulici, pri ostatnom zápise mali z 31 budúcich prvákov až 21 z okolitých obcí.


Mestu náklady nevzniknú Stará Ľubovňa so zabezpečením vzdelávania žiakov zo zrušenej školy neuvažuje so zvyšenými nákladmi, ani čo sa týka dopravy. Škola, v ktorej si v spoločnom školskom obvode bude žiak s trvalým pobytom v obci Mníšek nad Popradom plniť povinnú školskú dochádzku, je povinná uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave. Stará Ľubovňa riešila iba zosúladenie medzimestskej dopravy a zastávku, nateraz by mali školákom podľa primátora vyhovovať už existujúce stanovištia autobusov.


Ilu. foto. Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 31 (25. august 2020)

Comments


bottom of page