top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Kalvárie pred Veľkou nocou ožívali

Pred Veľkou nocou počas pôstu sa v našich kostoloch konajú pobožnosti krížovej cesty. Pamiatku Ježišovho utrpenia a smrti nám pomáhajú priblížiť aj kalvárie v prírode, ktoré sa postupne budovali vo svete aj u nás.

Pravdepodobne najstaršou kalváriou na Slovensku je Kalvária na Pažici pri Spišskej Kapitule, ktorá v mierke 1:1 kopíruje jeruzalemskú kalváriu a pripomína staroveký Jeruzalem. Aj v našom regióne máme kalvárie.


V Lackovej

Jednu z nich môžeme vidieť nad Lackovou. Jej staviteľ Ignác Osvald musel na strmom kopci vyčistiť od krovia a tŕnia úsek dlhý 100 a široký 14 metrov. Aby ochránil kalváriu pred zverou, po jej okrajoch osadil stĺpy, na ktoré natiahol ostnatý drôt. Stálo ho to veľa úsilia, námahy, ale aj utrpenia. Chodník k vrcholu ku krížu, odkiaľ je nádherný pohľad na Vysoké Tatry, lemujú kríže s keramickými obrazmi znázorňujúcimi jednotlivé zastavenia krížovej cesty.

Kalváriu posvätil pomocný spišský biskup Andrej Imrich 5. septembra 1999. Prvá krížová cesta na tomto vrchu nad Lackovou sa však konala už v roku 1993, pred 30-timi rokmi, a to za svetiel bateriek. Na Kvetnú nedeľu tu pravidelne už niekoľko rokov prichádzajú aj rodiny zo Starej Ľubovne.


V Starej Ľubovni

Aj kalvária v Starej Ľubovni na tzv. Šibeničnej hore je obľúbená a slúži veriacim pri súkromných aj spoločných pobožnostiach. Tohto roku si pripomíname 90. výročie od začatia jej výstavby. Samotné práce začali v septembri 1933 a boli ukončené v auguste 1934, kedy ju na sviatok Povýšenia svätého kríža 16. septembra vysvätil biskup Ján Vojtaššák.

Ľubomír Ogurčák

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 12, 29. marca 2023)

bottom of page