top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Každá tretia žena zažíva formy násilia

V súčasnosti sme z médií akosi pričasto svedkami mnohých prípadov domáceho násilia v spoločnosti. Tragédie rodín, ktoré navonok žili ukážkovo, šokujú. Nikto netuší, čo sa deje za dverami našich susedov... Aj preto je dôležité netolerovať násilie.


Žiaľ, napriek vyspelosti doby ide o celospoločenský problém. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadilo preto osobitne pre ženy, ktoré potrebujú pomoc, Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie. Táto linka je bezplatná, anonymná a môžu sa na ňu dovolať všetky ženy, ktoré potrebujú pomoc. Je pre ne dôverným a bezpečným priestorom.

Podľa štatistík zažila každá tretia žena v Európskej únii vo veku 15 a viac rokov fyzické alebo sexuálne násilie. Viac ako polovica žien zažila sexuálne obťažovanie a v takmer 20 percentách prípadov násilia na ženách je páchateľom ich partner.  


Domáce násilie nesmie byť TABU

Násilie páchané na ženách je považované za jedno z najzávažnejších porušení ľudských práv. Žiaľ, tento problém sa týka aj našej spoločnosti. Pre ženy alebo iné obete domáceho alebo sexuálneho násilia, ktoré hľadajú pomoc a informácie, ponúka stránka  www.zastavmenasilie.gov.sk poradenstvo a prehľad organizácií, ktoré poskytujú obetiam podporné služby, ako je napríklad aj pomoc s ubytovaním.

Násilie sa môže vyskytnúť v hociktorom období života ženy, napr. keď je tehotná a je partnerom nútená do interrupcie, alebo je v tomto čase psychicky a fyzicky týraná. Tiež sa to týka obdobia po narodení dieťaťa, či kedykoľvek neskôr. Odborníci šokujú zistením, že mnohé ženy prežijú v živote viacero prípadov násilia, často ešte v detskom či tínedžerskom veku. Štatistiky potvrdzujú, že čím skôr sa tak v živote ženy stane, tým horšie a trvalejšie sú následky. Štúdie z rôznych krajín ukazujú, že spravidla štvrtina až viac než polovica žien uvádza, že im súčasný alebo bývalý partner telesne ubližoval. Ešte väčšie percento zažívalo sústavné emocionálne aj psychické týranie, formu násilia, ktorú, mimochodom, mnohé ženy považujú za horšiu než telesné týranie.

Z generácie na generáciu

V mnohých krajinách sú ženy vychovávané tak, aby telesné a citové tresty považovali za manželovo právo, čím sa vymedzuje rozsah správania, ktorý sa pokladá za týranie. Hanba, zmierenie sa so situáciou, nemožnosťou jej zmeny, ak žena nemá možnosť náhradného bývania pre seba či pre svoje deti, im zväzuje ruky.

Do kategórie rodovo podmieneného násilia možno zaradiť aj kultúrne zvyky v niektorých krajinách, ktoré poškodzujú ženy, ako sú napr. mrzačenie genitálií, detské svadby a iné škodlivé zvyky. Ženy sú týrané nezávisle od svojho sociálneho postavenia, svojej etnickej alebo náboženskej príslušnosti. Platí to pre ženy bez vzdelania, ale aj so stredoškolským či vysokoškolským vzdelaním.


Prelomiť bludný kruh

Európska únia zaviazala členské štáty, aby v tomto smere konali. Počas pandémie koronavírusu sa výskyt násilia medzi partnermi ešte zvýšil, vo veľkom stúpla aj kyberšikana. Aj preto vyzval Európsky parlament na prijatie urgentných opatrení na ochranu obetí. Napríklad v prípade súbojov o opatrovníctvo dieťaťa, kde existuje podozrenie, že dochádza k partnerskému násiliu, by vypočutia mali byť vedené vyškolenými profesionálmi, v prostredí vhodnom pre deti. Krajiny Európskej únie by mali pomáhať obetiam dosiahnuť finančnú nezávislosť, ktorá by im umožnila odísť z násilných vzťahov.

Ak aj vy zažívate násilie, alebo poznáte niekoho, koho sa to týka, nebojte sa vyhľadať pomoc. Každý má právo na život bez násilia.


Dagmar Baluchová, foto: pixabay.com

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 5 (8. február 2023)Comments


bottom of page