top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO JARABINA: Výnimočnosť školy uľahčuje deťom z Ukrajiny lepšiu adaptáciu

Updated: Mar 27, 2022

Pred vojnou utekajúce rodiny z Ukrajiny hľadajú na Slovensku nielen materiálnu pomoc a bývanie, ale v ďalšej fáze aj školy pre deti. Jediná Spojená škola s vyučovacím jazykom ukrajinským Tarasa Ševčenka v Prešove zažíva v týchto dňoch obrovský nápor. Aj v okrese Stará Ľubovňa je škola, ktorá vďaka tomu, že je tiež jedinečná svojho druhu na Slovensku, ponúka veľkú šancu pre ukrajinské deti.

„Často našu školu porovnávajú s prešovskou, ale my sme školou s vyučovaním ukrajinského jazyka, teda my nevyučujeme všetky predmety v ukrajinčine. Vyučujeme ukrajinčinu 2 - 3 hodiny v týždni od 1. po 9. ročník,“ vysvetlila Žaneta Štefaniková, riaditeľka ZŠ s MŠ v Jarabine, ktorá má 80 žiakov, nedávno prichýlila dve žiačky z Ukrajiny. Ako dopovedala, kedysi bolo takýchto škôl na Slovensku, hlavne na východe republiky veľa, dnes sú jedinou.Aj vďaka tomu však majú pedagógov so špecializáciou ukrajinského jazyka, žiaci majú dostatočnú slovnú zásobu v ukrajinčine, a to sa dnes ukazuje ako veľký benefit pre deti z Ukrajiny. Oveľa rýchlejšie sa tak adaptujú na nové prostredie a ľahšie sa naučia jazyk novej krajiny.


Vyzváňa im telefón, Ukrajinci sa informujú

Škola v Jarabine prijala do svojich radov deti z utečeneckej rodiny ubytovanej v rodine starostky obce, a to dve žiačky 5. a 8. ročníka. Ráta tiež s ďalšími. „Telefonáty máme pravidelne, pýtajú sa, informujú, len problém je s bývaním, pretože pre niektorých je ďaleko dochádzať napríklad 30 kilometrov,“ vysvetlila riaditeľka školy v Jarabine, ktorá komunikuje so zriaďovateľom i susednou obcou Litmanová v snahe nájsť Ukrajincom blízke ubytovanie a následne i prijať deti do školy. „Tým, že sme menšia škola rodinného typu, tak si deti z Ukrajiny ľahšie zvyknú. Už tieto dve nové žiačky vrelo prijali, spolužiaci komunikujú s nimi aj v ukrajinčine. Ľahšie im vysvetlia, čo potrebujú,“ dodáva riaditeľka školy, ktorá momentálne pomáha aj s logistikou. „Ide hlavne o preklady, pomoc nielen našej škole, ale i ľuďom utekajúcim pred vojnou,“ podotkla Natália Holovaščenko, učiteľka ZŠ s MŠ v Jarabine, ktorá prišla z Ukrajiny na Slovensko už pred 16 rokmi, a tak sa snaží byť teraz viac osožná.Prosia ich o učebnice, pomáhajú ako môžu

Na jarabinskú školu sa v týchto dňoch okrem rodín utečencov obracajú aj mnohé školy, prakticky z celého Slovenska. „Veľmi prosia odkúpiť či darovať učebnice v ukrajinčine. Keď máme v sklade naviac, darujeme. V niektorých triedach však nemáme toľko učebníc, a tak im prekopírujeme, naskenujeme. Pomáhame, ako môžeme. Ale volajú nám aj rodiny, ktoré prichýlili utečencov a prosia pre nich voľnočasovú literatúru a detské knihy v ukrajinčine. Tiež im požičiavame,“ povedala k solidárnej pomoci Ž. Štefaniková. Súcit a pochopenie majú, samozrejme, aj so školou v Prešove, ktorej pomohli aj v rámci zbierky. „Podarilo sa nám vyzbierať veľa školských a kancelárskych potrieb, za čo ďakujem všetkým, nielen rodičom našich žiakov, ale i ľudom z našej obce, aj cudzím, ktorí neváhali a prinášali školské potreby. Keď sme to boli odniesť v Prešove, videli sme náročnú situáciu na tejto škole, zástupy rodičov s deťmi, médiá a ďalších, ktorí tam stáli pred dverami. Je to pre riaditeľa školy veľmi ťažké, tvrdil, že už nemá dostatok lavíc, stoličiek, nemá kde žiakov umiestniť,“ dodala riaditeľka školy, ktorá sa tiež pripravuje na prijatie ďalších žiakov z Ukrajiny.
Príspevok od štátu
Základné a stredné školy dostanú 200-eurový príspevok na každého ukrajinského žiaka. Jednorazový príspevok môže slúžiť na nákup školských potrieb pre žiakov alebo náhradu cestovného či zafinancovanie iných nákladov. 
Rezort ministerstva školstva vyčlenil na tieto príspevky dokopy 354 600 eur. Školy podľa slov ministra dostanú finančný príspevok na každého ďalšieho žiaka automaticky.


foto: Edvin Fazekaš

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 11 (23. marec 2022)

Commentaires


bottom of page