top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

JÚLIUS RUNČÁK hovorí o opatreniach u nás

Updated: Jul 2, 2020


dFJ0HbtpTLCQOvZOLcf04A-M-siari-v-Po-sku-vyrezali-skazen-m-so-a-zvy-ok-predali-z-kazn-kom

Nechutné zábery z poľského bitúnku rezonovali v uplynulé dni nielen na Slovensku. Bežní spotrebitelia spozorneli zvlášť po tom, ako sa začalo hovoriť o tom, že hovädzie mäso z inkriminovaného poľského bitúnku sa dostalo na Slovensko, do Bardejovského okresu a odtiaľ aj do Starej Ľubovne. Na aktuálnu tému sme sa rozprávali s Júliusom Runčákom, riaditeľom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Starej Ľubovni. 

Sequence 04.00_00_43_02.Still002

Asi nemusíme pripomínať, že praktiky, ktoré sme sledovali v médiách, sú odsúdeniahodné. Prečo sa to deje? Je legislatíva v susednom Poľsku natoľko zhovievavá, že dáva zelenú aj nepoctivým obchodníkom?  


– Problém poľského mäsa vychádza z toho, že si podnikateľská lobby v EÚ presadila, že veterinárny hygienický dozor na bitúnku alebo v prevádzkach, mimo bežnej pracovnej doby, kde sa pracuje s mäsom, už nemusí byť potrebný. Teda, že veterinárny lekár nemusí byť prítomný počas celej prevádzky porážania zvierat, iba v pracovnej dobe. Ak mu, ľudovo povedané, skončí šichta, ide domov, a keď sa ešte poráža ďalej, lebo si to žiada objednávka, tak už bez jeho prítomnosti. Ráno má mäso pripravené už naporciované, v častiach. A to sa práve zneužilo v Poľsku. Vozilo sa v noci, s mäsom sa manipulovalo, veterinár to nemal pod kontrolou.


Bežný spotrebiteľ sa isto vystrašil. Môže sa toto udiať aj u nás?


– U nás to nie je možné. Veterinárny lekár je prítomný počas celej prevádzky porážania zvierat a ukončí svoju činnosť opečiatkovaním mäsa.


Uniknuté dôkazy o nekalých praktikách v Poľsku iste znechutili mnohých, hlavne ľudí žijúcich v slovensko-poľskom pohraničí… Zvlášť, že sa potvrdilo, že mäso z dotknutého bitúnku sa dostalo aj k nám.


–  V prvotnej informácii sa potvrdilo, že išlo do troch prevádzok v Bardejovskom okrese a z jednej z týchto prevádzok sa dostalo aj do okresu Stará Ľubovňa do jedného zariadenia spoločného stravovania, resp. verejného stravovania.


Máte na mysli reštauráciu? Čo sa teda udialo ďalej?


– Áno, tieto zariadenia ale kontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa, my máme na starosti bitúnky, výrobne, obchody s mäsom a podobne.


Je teda isté, že po prepuknutí kauzy už asi nebolo niekde čo kontrolovať, resp. brať vzorky. Jednoducho, bolo to už skonzumované…  Máte ale pod kontrolou, aké mäso k nám prúdi?


– Máme vytvorenú databázu, tzv. miesta určenia dovážania mäsa. Každý, kto ho dováža v rámci Únie z iného štátu, nám musí do 24 hodín po dodávke nahlásiť, čo mu bolo dovezené a odkiaľ.


Vieme ale, že sa deje aj tzv. pokútny dovoz a predaj…


– Aj preto vykonávame zvlášť teraz prísnejšie kontroly. Vieme, že v Poľsku majú teraz plné sklady mäsa a naši obchodníci neobjednávajú. Tak je predpoklad, že sa ho budú snažiť predať rôznou cestou. V prvom rade sme oznámili starostom, že akýkoľvek predaj potravín v rámci obce nám treba nahlásiť a v spolupráci s políciou a colnou správou vykonávame kontroly na cestách v okrese, kontrolujeme autá, zastavujeme ich, požadujeme dokumentáciu. Tiež bolo vykonaných niekoľko kontrol hovädzieho mäsa v obchodnej sieti, rozrábkach a výrobniach mäsa v meste i v okrese. Takisto kontrolujeme aj presuny zvierat, či sa nevykupujú choré kusy a podobne.


Zistili ste pri týchto kontrolách nejaké nedostatky?


– V predajniach, kde bol zistený predaj hovädzieho mäsa z Poľska, sa odobrali vzorky, ale treba tu zdôrazniť, že to neznamená, že tí, ktorí dovážajú z Poľska, predávajú hneď zlé mäso. Výsledky týchto vzoriek po laboratórnom vyšetrení boli v poriadku. Vinníkom je jednoznačne bitúnok, kde

sa to dialo a kde mali odvahu toto posúvať k ľuďom.


Dodať asi treba, že v ďalšom slede udalostí sa zistilo, že inkriminované mäso sa dostalo do ďalších prevádzok prevažne zo stredného a južného Slovenska a išlo o prevádzky verejného stravovania. Nie o predajne.


– Je to tak, toto mäso nemal vidieť bežný spotrebiteľ, pretože ten je najväčší kontrolór. A treba mať na zreteli, že vinníci sú sofistikovaní, vedia, že nekvalitné mäso nemôžu napr. ponúkať vcelku, ale narezané na kúsky a pod. Takisto ho ponúkajú za normálnu cenu, teda odberateľ nemá podozrenie, že ide o nekvalitnú dodávku. Berie ho v dobrej viere, že je kvalitné a môže ho ponúkať ďalším spotrebiteľom.


Vieme, že našinci hlavne v pohraničí sami vyhľadávajú nákup poľského mäsa hlavne kvôli nižšej cene. Čo v prípade, ak si niekto takto nakúpil viac mäsa, má ho teraz v mrazničke a teraz má obavy, či jeho mäso nie je, takpovediac, závadné?


– Za taký nákup, samozrejme, zodpovedá sám spotrebiteľ. Rozbor mäsa je možný. Spotrebiteľ si ho môže dať urobiť v našich laboratóriách, stojí to ale 55 eur.


Každopádne, spotrebitelia sú teraz asi opatrní, predajcovia hlásia pokles predaja hovädziny… Myslíte si, že sa teraz budú orientovať na nákup slovenského mäsa?


– Ťažko odhadnúť, vieme, že potravinových káuz z Poľska tu bolo viac, spomenieme kauzu s konským mäsom, vajíčkami, technickou soľou, paradajkami postriekanými fekáliami… po čase sa na to zabudlo. Teraz je priestor pre európskych inšpektorov, ktorí sú v Poľsku na kontrole a počkáme na závery a výstupy. A aj sprísnenie poľskej legislatívy. Je len jasné, že bude teraz dopyt po slovenskej hovädzine, ktorá je však drahšia. Uvedomiť si ale treba, že aj mäso kúpené od slovenského obchodníka môže mať dodávateľa z Poľska. A opäť treba zdôrazniť, že išlo zatiaľ o jeden bitúnok, kde sa vykonávali tieto nekalé a hlavne medializované praktiky. A pýtať sa aj musíme, odkedy sa tak dialo? Alebo nedialo sa tak aj napr. v prípade iných druhov mäsa? Každopádne, obchodníci i spotrebitelia a, samozrejme, kontrolóri-veterinárni inšpektori budú teraz obozretnejší. Kontroly budú pokračovať každý deň, v rôznom čase, aj mimo pracovnej doby. A to  na cestách, v predajniach, rozrábkach a výrobniach.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č.6/2019 (12. február 2019)  


bottom of page